Tiedote 2.12.2005

Liikenteen tietopaketti ilmestynyt

Liikennetilastojen kokoomateos Liikennetilastollinen vuosikirja 2005 on ilmestynyt. Tilastokeskuksen julkaisema teos sisältää taulukoita ja kuvioita tie-, rautatie-, vesi-, ilma- ja tietoliikenteestä, kaikkien liikennemuotojen yhteistaulukoita sekä kansainvälistä vertailua. Kirjassa on uusimpien vuositietojen lisäksi pitkiä aikasarjoja sekä aluetietoa. Tiedot ovat peräisin Tilastokeskuksen lisäksi mm. VR-yhtymältä, Tiehallinnosta, Merenkulkulaitoksesta, Ilmailulaitoksesta ja Suomen Posti Oyj:stä. Liikennetilastollinen vuosikirja on suomen- ja englanninkielinen.

Poimintoja kirjan sisällöstä:

 • Vuonna 2004 kotimaan liikenteessä ajetuista 74 749 miljoonasta henkilökilometristä 82 prosenttia tehtiin henkilöautoilla, 10 prosenttia linja-autoilla, 4 prosenttia junalla ja 4 prosenttia muilla kulkuvälineillä.
 • Rautateiden henkilöliikenteessä tehtiin viime vuonna kaikkiaan 60,1 miljoonaa matkaa eli 0,2 miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna.
 • Vuonna 2004 Suomessa rekisteröitiin 143 160 uutta henkilöautoa, mikä on 3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2003.
 • Lyijyttömän bensiinin myynti on lisääntynyt Suomessa vuodesta 1990 noin 80 prosenttia. Vuonna 2004 lyijytöntä bensiiniä myytiin yli 2,5 miljoonaa kuutiometriä.
 • Vuonna 2004 Suomessa rekisterissä olleet kuorma-autot ajoivat 27 330 miljoonaa tonnikilometriä eli 53 prosenttia enemmän kuin vuonna 1980.
 • Suomen ja ulkomaiden väliset merikuljetukset lisääntyivät 2,5 miljoonalla tonnilla vuonna 2004.
 • Vuosi 2004 oli koti- ja ulkomaan lentoliikenteessä vilkas. Matkustajamäärät kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 11 prosenttia ja laskeutumisia oli 5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2003.
 • Vuoden 2004 lopussa Suomessa oli 4 999 060 matkapuhelinliittymää. Liittymien määrä lisääntyi vuoden aikana 5 prosenttia.
 • Postin kautta kulki viime vuonna yli 2,7 miljardia erilaista lähetystä, mikä on 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
 • Vuonna 2004 liikenteessä kuoli 481 henkeä, mikä on 262 henkeä vähemmän kuin vuonna 1980. Menehtyneistä 11 kuoli rautatieliikenteessä, 56 vesiliikenteessä, 6 lentoliikenteessä ja 408 muussa liikenteessä.
 • Liikennealan yritysten liikevaihto oli vuoden 2003 tilikautena lähes 24 miljoonaa euroa, kun se vuoden 1995 tilikautena oli noin 12 miljoonaa euroa.
 • Euroopan vilkkain lentoasema oli Pariisin Charles de Gaulle, jossa tapahtui vuoden 2004 aikana yli puoli miljoonaa lentokoneiden lähtöä ja laskeutumista. Matkustajien määrällä mitattuna suosituin kenttä oli Lontoon Heathrow, jota käytti 67 miljoonaa matkustajaa.

Lähde: Liikennetilastollinen vuosikirja 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Härkönen, puh. (09) 1734 2602, Irmeli Segerholm, puh. (09) 1734 3219, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Tilaukset: Myyntipalvelu (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi, www.tilastokeskus.fi/tilastotori