Tiedote 7.12.2005

Tutkimus- ja kehittämismenot hitaassa kasvussa

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin vuonna 2004 lähes 5,3 miljardia euroa. T&k-menot kasvoivat 5 prosenttia, kun vuonna 2003 kasvu oli noin 4 prosenttia. Menot nousivat edellisvuodesta 250 miljoonaa euroa. Vaikka yrityssektorin t&k-menot kasvoivat eniten, yli 150 miljoonaa euroa, yritysten osuus t&k-menoista laski hieman, 70 prosenttiin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisusta Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2004.

Kasvu oli nopeinta korkeakouluissa, joissa tutkimusmenot kasvoivat 8 prosenttia ja menot ylittivät miljardin euron rajan. Korkeakoulusektorin osuus kaikista tutkimusmenoista on nyt viidennes, vuodesta 2000 osuus on noussut 2 prosenttiyksikköä. Muun julkisen sektorin t&k-menot nousivat uudelleen vuoden 2002 tasolle edellisvuoden notkahduksen jälkeen.

Tutkimus- ja kehittämismenojen osuus bruttokansantuotteesta oli viime vuonna 3,5 prosenttia. Suomen panostus tutkimukseen ei juurikaan lisääntynyt edellisvuodesta. Myös vuoden 2005 t&k-menojen kasvu arvioidaan varsin verkkaiseksi ja bkt-osuus pysyy edellisvuoden tasolla.

Kansainvälisessä vertailussa t&k-menojen bkt-osuus on Suomessa edelleen maailman kärkeä, edellä ovat ainoastaan Israel (4,9 %) ja Ruotsi (4,0 %). Vuonna 2003 koko nykyisen EU-alueen bruttokansantuotteesta 1,9 prosenttia käytettiin tutkimukseen ja kehittämiseen. Japanissa (3,2 %) ja Yhdysvalloissa (2,6 %) tutkimus- ja kehittämistoimintaan panostetaan selvästi EU-aluetta enemmän.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain sekä osuus bruttokansantuotteesta vuosina 1998-2004 sekä arvio vuodelle 2005

Vuosi Yritykset Julkinen sektori** Korkeakoulusektori*** Yhteensä T&k-menojen
bkt-osuus****
milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa %
1998 2 252,8 67,2 443,9 13,2 657,8 19,6 3 354,5 2,86
1999 2 643,9 68,2 470,1 12,1 764,8 19,7 3 878,8 3,21
2000 3 135,9 70,9 497,4 11,2 789,3 17,8 4 422,6 3,38
2001 3 284,0 71,1 500,9 10,8 834,1 18,1 4 619,0 3,38
2002 3 375,1 69,9 529,7 11,0 925,6 19,2 4 830,3 3,43
2003 3 527,9 70,5 515,4 10,3 961,7 19,2 5 005,0 3,48
2004 3 683,5 70,1 530,1 10,1 1 039,8 19,8 5 253,4 3,51
2005* 3 770,3 70,0 538,4 10,1 1 079,7 20,0 5 388,4 3,52

*      Arvio kyselyvastausten ja muiden laskelmien perusteella
**    ml. YVT (yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta)
***   ml. ammattikorkeakoulut vuodesta 1999 alkaen
**** Bkt 2003 ja 2004 Tilastokeskuksen ennakkotietoja, bkt 2005 valtiovarainministeriön ennuste

Kaksi kolmesta t&k-henkilöstä tutkijoita

Tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä työskenteli vuonna 2004 yhteensä 76 700 henkilöä, mikä on pari prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Määrä kasvoi edellisvuodesta 1 900 henkilöllä.

T&k-henkilöstö on vuoden 2004 tiedoissa ensimmäistä kertaa jaettu tutkijoihin ja tuotekehitysinsinööreihin sekä muuhun t&k-henkilöstöön. Tutkijoita ja tuotekehitysinsinöörejä t&k-henkilöstöstä oli kaksi kolmasosaa, ja kolmannes toimi lähinnä asiantuntija- tai tukitehtävissä. Tutkijoiden osuus oli luonnollisesti suurin korkeakoulusektorilla, jossa se oli 72 prosenttia t&k-henkilöistä. Julkisella sektorilla ja sen suurissa tutkimuslaitoksissa tutkijoiden osuus oli pienempi, 55 prosenttia. Yrityksissä kaksi kolmesta t&k-henkilöstä oli tutkija tai tuotekehitysinsinööri.

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi