Tiedote 14.12.2005

Tieto&trendit: Puolet kotitalouksista digiajassa ensi kesänä

Reilu kolmannes suomalaisista kotitalouksista on hankkinut digitelevision tai -sovittimen. Tilastokeskuksen tekemän kuluttajabarometrin mukaan joka viides aikoo hankkia sellaisen seuraavan puolen vuoden kuluessa. "Voidaan siis ennustaa, että puolet kotitalouksista on digiajassa ensi kesänä", sanoo kuluttajabarometrin tutkija Pertti Kangassalo Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehden uusimmassa numerossa. Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirrytään vuoden 2007 elokuussa, joten puolet kansasta näyttääkin jättävän siirtymisen viimeisen vuoden varaan.

Itäsuomalaisista kotitalouksista jo 42 prosenttia on hankkinut digitelevision tai -sovittimen. Pääkaupunkiseudun kotitalouksista digiaikaan on siirtynyt 35 prosenttia. Vähiten digilaitteita on Lapin kotitalouksilla, 32 prosentilla.

Teemana kulutuksen trendit

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Mika Pantzar etsii Tieto&trendit-lehden kolumnissaan vastausta kysymykseen: Miksi uuden vuosituhannen yhä kiihkeämmäksi muuttuvan maailman myyntikampanja epäonnistui? Tulevaisuuden visio, jossa ihmiset kommunikoivat toisensa kanssa välineellisesti, tavoitehakuisesti ja tehokkaasti ei houkuttele.

Pantzarin mukaan Tilastokeskuksen lukuisat tutkimukset tietoyhteiskunnasta ja vapaa-ajasta sekä Kuluttajatutkimuskeskuksen vapaa-ajan arvostuksia koskevat tutkimustulokset osoittavat, että ihmiset eivät kaipaa 'elämysinsinöörien' kaavailemaa vallankumousta arkeensa vaan arvostavat luovaa joutilaisuutta enemmän kuin elämysintensiivistä yhteiskuntaa. Erityisesti trendien tekijöiksi ja haistajiksi kutsutut kuluttajat - korkeasti koulutetut, nuoret ja kaupunkilaiset - haluavat vapaa-ajaltaan elämysyhteiskunnan sijasta kiireetöntä omaa aikaa, jolloin saa tehdä mitä haluaa tai saa vain olla.

Uusimman Tieto&trendit-lehden teemana on kulutuksen trendit. Lehdessä pohditaan muun muassa kulutuksen merkitystä talouden veturina ja nuorten kuluttamisen erityispiirteitä. Kulutusta tarkastellaan lisäksi vähittäiskaupan, viestintäkulttuurin, palvelujen ja suurten ikäluokkien näkökulmasta. Muita aiheita ovat mm. virolaisen työvoiman liikkuvuus sekä työpaikkaliikenteen virrat ja niiden mahdolliset vaikutukset kuntauudistukseen.

Tilastokeskus on julkaissut lokakuusta 2005 lähtien uutta lehteä Tieto&trendit. Kahdeksan kertaa vuodessa ilmestyvä lehti sisältää monipuolista tietoa Suomen tilasta sekä laaja-alaista kansainvälistä vertailutietoa. Uuden lehden sisältö painottuu talouteen, lisäksi se käsittelee yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä ilmiöitä. Uutisten ja artikkelien lisäksi lehdessä on vaihtuva teema. Vuoden 2006 numeroissa käsitellään mm. yritysten kilpailukykyä ja alueiden vetovoimatekijöitä, kestävän kehityksen teemoja sekä työtä ja tuottavuutta. Helmikuussa 2006 ilmestyvä numero sisältää laajan Venäjä-raportin.

Lisätietoja:
yliaktuaari Pertti Kangassalo, Tilastokeskus, (09) 1734 3598,
kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi
vastaava päätoimittaja Jussi Melkas, Tilastokeskus, (09) 1734 3200
tutkimuspäällikkö, Mika Pantzar, Kuluttajatutkimuskeskus, (09) 7726 7772

Linkit: Lehden verkkosivut www.tilastokeskus.fi/tietotrendit

Tilaa lehti Tilastotorilta tai myyntipalvelusta (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi,