Tiedote 15.12.2005

Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään Suomessa muita Pohjoismaita vähemmän

Pohjoismaissa lähes neljä viidestä 16-74-vuotiaasta käytti Internetiä vuoden 2005 keväällä. Yleisintä Internetin käyttö oli Islannissa, jossa Internetiä käytti 86 prosenttia väestöstä, ja toiseksi yleisintä Ruotsissa, jossa käyttäjiä oli 81 prosenttia väestöstä. Suomalaisista Internetiä käytti vain 73 prosenttia, mikä oli Pohjoismaista vähiten. Tiedot käyvät ilmi Pohjoismaiden ministerineuvoston ja pohjoismaisten tilastovirastojen julkaisusta Nordic Information Society Statistics 2005.

Islannissa yli 80 prosentilla kotitalouksista oli Internet-yhteys kotona, Suomessa runsaalla puolella. Laajakaista oli Islannissa kotona jo lähes kahdella kolmesta kotitaloudesta ja Tanskassa noin puolella, mutta Suomessa vain reilulla kolmasosalla.

Internet-yhteys ja laajakaista kotona keväällä 2005,
prosenttia kotitalouksista

Alkuvuonna 2004 Internetiä käytti säännöllisesti eli vähintään viikoittain 63-77 prosenttia 16-74-vuotiaista pohjoismaalaisista. Pohjoismaalaiset käyttivät Internetiä selvästi enemmän kuin EU-maissa keskimäärin: EU-15-maissa säännöllisesti Internetiä käyttäviä oli 41 prosenttia ja EU-25-maissa 38 prosenttia väestöstä. Eniten säännöllisiä Internetin käyttäjiä oli Islannissa, seuraavaksi aktiivisin oli Ruotsi. Suomessa Internetissä kävijöitä oli Pohjoismaista vähiten, 63 prosenttia. Erityisesti ikääntyneet käyttivät Suomessa Internetiä selvästi vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa.

Internet oli käytössä lähes kaikissa yli 10 hengen yrityksissä Pohjoismaissa. Kotisivujen yleisyys yrityksissä vaihteli Ruotsin 84 prosentista Norjan 66 prosenttiin. Suomessa 76 prosentilla yrityksistä oli kotisivut. Yritysten Internet-kauppa ei ole vielä kovin laajaa. Tanskassa 35 prosenttia yrityksistä myi tuotteita ja palveluita kotisivuillaan, kun Suomessa osuus oli 18 prosenttia.

Suomalaiset huolehtivat kotitietokoneidensa tietoturvasta huonommin kuin muut pohjoismaalaiset. Suomessa vain alle 70 prosenttia kotona Internetiä käyttävistä oli hankkinut virustorjuntaohjelman, kun osuus muissa Pohjoismaissa oli noin 90 prosenttia. Sen sijaan suomalaisissa yrityksissä tietoturva oli hoidettu hyvin: 99 prosentilla Internetiä käyttävistä yrityksistä oli käytössään virustorjuntaohjelmisto.

Tieto- ja viestintätekniikka merkittävä työllistäjä Suomessa ja Ruotsissa

Suomessa tieto- ja viestintätekniikan tuotannolla ja palveluilla on merkittävä asema: yksityisen sektorin työllisistä vajaa kymmenesosa eli 109 000 henkilöä työskenteli näillä toimialoilla vuonna 2003. Ruotsissa tieto- ja viestintätekniikan toimialojen osuus työllisistä oli lähes yhtä suuri, mutta muissa Pohjoismaissa selvästi pienempi.

Tieto- ja viestintäteknisten tuotteiden osuus koko tavaraviennistä oli suurinta Suomessa, vajaa viidesosa koko tavaraviennin arvosta vuonna 2004. Toisessa suuressa tuotteiden valmistajamaassa, Ruotsissa, osuus oli 12 prosenttia. Suomessa ja Ruotsissa myös näiden tuotteiden kauppatase oli ylijäämäinen, kun se muissa Pohjoismaissa oli alijäämäinen.

Lähde: Nordic Information Society Statistics 2005. Nordic Council of Ministers, Statistics Denmark, Statistics Finland, Statistics Iceland, Statistics Norway, Statistics Sweden.

Lisätietoja: Lea Parjo (09) 1734 3521

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Linkit: Julkaisu on osoitteessa http://tilastokeskus.fi/tk/yr/tietoyhteiskunta/index.html
Samanaikaisesti ilmestyy myös Pohjoismaiden Ministerineuvoston ja 11 Itämeren maan tilastovirastojen yhteinen julkaisu "Indicators for the Information Society in the Baltic Region 2005". Julkaisu ja siihen liittyvä taulukko-osuus on osoitteessa:
www.dst.dk/it