Tiedote 2.3.2007

Miljoona suomalaiskotia yhä ilman digisovitinta

Digisovittimen tai digitelevision oli helmikuuhun mennessä hankkinut 60 prosenttia Suomen runsaasta 2,4 miljoonasta kotitaloudesta. Viime vuoden lopulla digisovitin tai digitelevisio oli noin puolella kotitalouksista. Television omistaa 93 prosenttia kotitalouksista; näistä 64 prosentissa oli digisovitin helmikuussa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin yhteydessä neljästi vuodessa tehtävään laitetiedusteluun, johon osallistui helmikuussa 1 568 kotitaloutta.

Digisovittimen yleistyminen kotitalouksissa 2/2001-2/2007

Kotitalouksista 56 prosenttia omisti helmikuussa antenni- tai kaapelivastaanottoon tarkoitetun digisovittimen ja 6 prosenttia satelliittidigisovittimen. Tallentavan eli kiintolevyllisen digisovittimen oli hankkinut 17 prosenttia talouksista.

Helmikuussa 52 prosentilla talouksista oli vähintään kaksi televisiota, mutta vasta 16 prosentilla talouksista oli enemmän kuin yksi digisovitin.

Kuluttajabarometrin mukaan seuraavan puolen vuoden aikana 25 prosenttia kotitalouksista aikoo hankkia ensimmäisen digisovittimensa eli uusia digitalouksia syntyisi Suomeen noin 600 000. Jos aikeet toteutuvat, noin 15 prosenttia kotitalouksista eli vajaat 400 000 taloutta olisi täysin ilman digisovitinta analogisten tv-lähetysten loppuessa syyskuun alussa.

Väestöryhmittäiset erot suuria

Digisovitin oli helmikuussa harvinaisin yksin asuvien alle 35-vuotiaiden ja yli 55-vuotiaiden kodeissa: alle 40 prosentissa näistä talouksista oli digisovitin. Hankinta-aikomuksia oli molemmissa ikäryhmissä noin 35 prosentilla, joten syyskuussa lähes 30 prosenttia näiden ryhmien talouksista saattaa yhä olla ilman digisovitinta.

Tavallisimmin digisovitin löytyy kahden tai useamman keski-ikäisen aikuisen talouksista sekä lapsiperheistä. Molemmista ryhmistä jo lähes 80 prosenttia oli helmikuussa siirtynyt digiaikaan. Kun otetaan huomioon ostoaikomukset, näissä ryhmissä vain alle 10 prosentilta näyttäisi puuttuvan digisovitin syyskuussa.

Digisovitin erityyppisissä kotitalouksissa, helmikuu 2007

Antennitalouksista 65 prosentilla oli helmikuussa käytössä digisovitin, mutta kaapelitalouksista oli hankinnan tehnyt vasta 51 prosenttia. Laitteen ostoaikomuksia oli kaapelitalouksilla kuitenkin selvästi enemmän, 37 prosentilla talouksista. Maan eri alueista maaseutumaiset Itä-Suomi ja Etelä-Suomi ilman pääkaupunkiseutua olivat kehityksen kärjessä: niissä lähes 70 prosenttia talouksista oli jo siirtynyt digiaikaan. Syyskuuhun mennessä tilanne näyttäisi olevan kaikilla alueilla sama eli maan keskiarvon tuntumassa.

Muista television oheislaitteista videonauhuri oli helmikuussa 66 prosentissa, DVD-laite 57 prosentissa ja kotiteatteri 22 prosentissa Suomen kodeista. Laajakuvatelevisiota, taulutelevisiota tai vastaavaa 16:9 -kuvasuhteen televisiota katseli 39 prosenttia kotitalouksista.

Lähde: Kuluttajabarometri 2007, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,
kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Linkit: Kuluttajabarometrin kotisivuilla lisätietoa taulukossa ja kuvioissa: Tämän tilaston ->
Taulukot, 2007 helmikuu
Kuviot, 2007 helmikuu, kuviot C1-C7
Taulukko- ja kuviotäydennykset näkyvät myös 27.2.2007 ilmestyneessä tilastojulkistuksessa