Pressmeddelande 2.3.2007

En miljon finländska hushåll fortfarande utan digitalbox

Fram till mitten av februari hade 60 procent av totalt drygt 2,4 miljoner finländska hushåll skaffat en digitalbox eller digital-TV. I slutet av fjolåret hade omkring hälften av hushållen en digitalbox eller digital-TV. Totalt 93 procent av hushållen äger en TV-apparat; av de här hushållen hade 64 procent en digitalbox i februari. Uppgifterna grundar sig på den enkät om apparater som görs fyra gånger om året i samband med Statistikcentralens konsumentbarometer. I enkäten deltog i februari 1 568 hushåll.

Digitalboxar i hushållen 2/2001-2/2007

I februari ägde 56 procent av hushållen en digitalbox avsedd för mottagning via antenn eller kabel och 6 procent en digitalbox för satellitmottagning. 17 procent av hushållen hade skaffat en digitalbox med hårdskiva.

I februari hade 52 procent av hushållen minst två TV-apparater, men bara 16 procent av hushållen hade fler än en digitalbox.

Enligt konsumentbarometern tänker 25 procent av hushållen skaffa sin första digitalbox inom ett halvt år, detta innebär att Finland skulle få ungefär 600 000 nya digitala hushåll. Om planerna blir verklighet skulle omkring 15 procent av hushållen, dvs. något under 400 000 hushåll, vara helt utan digitalbox när de analoga sändningarna slutar i början av september.

Stora skillnader bland befolkningsgrupperna

Digitalboxar var i februari sällsyntast bland ensamboende personer under 35 år och över 55 år: mindre än 40 procent av dessa hushåll hade en digitalbox. Omkring 35 procent av hushållen i de båda grupperna hade planer på att skaffa digitalbox, vilket betyder att närmare 30 procent av hushållen i dessa grupper ännu kan vara utan digitalbox i september.

Digitalboxar är vanligast bland hushåll som består av två eller flera vuxna i medelåldern och bland barnfamiljer. I båda grupperna hade redan nästan 80 procent övergått till digitaltiden i februari. När man beaktar köpplanerna ser det ut som om bara mindre än 10 procent av hushållen i de här grupperna är utan digitalbox i september.

Digitalboxar i olika hushåll, februari 2007

Av antennhushållen hade 65 procent en digitalbox i februari, men av kabelhushållen bara 51 procent. Köpplanerna var dock klart fler i kabelhushållen, dvs. 37 procent. Sett efter olika områden låg landsbygdsområden i östra och södra Finland, dock utan huvudstadsregionen, i täten då det gäller utvecklingen: nästan 70 procent av hushållen hade redan övergått till digitaltiden. Det ser ut som om situationen kommer att vara likadan i alla områden, dvs. nära genomsnittet för landet, före utgången av augusti.

När det gäller annan kringutrustning hade 66 procent av finländska hushåll i februari videobandspelare, 57 procent DVD-spelare och 22 procent hemmabio. Av hushållen hade 39 procent bredbilds-TV, platt-TV eller en TV-apparat med motsvarande bildformat, dvs. 16:9.

Källa: Konsumentbarometern 2007, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,
kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: På konsumentbarometerns ingångssida finns mera information i tabellen och diagrammen:
Tabellerna i denna statistik, 2007 februari
Diagrammen, 2007 februari, diagrammen C1-C7
De kompletterande tabellerna och diagrammen finns också i offentliggörandet som publicerades 27.2.2007