Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.2.2007

Konsumenternas förtroende för den egna ekonomin rekordhögt

Konsumenternas förtroende för ekonomin var i februari nästan oförändrat jämfört med januari och motsvarande tidpunkt året innan. Konsumenternas förtroendeindikator var 16,8. Förtroendet för ekonomin var i februari starkare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1-19 februari 1 568 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades förväntningarna på den egna ekonomin och möjligheterna att spara i februari, förväntningarna var rekordljusa. Däremot försvagades synen på Finlands ekonomi och i synnerhet på arbetslöshetsutvecklingen efter de senaste månadernas positiva period. Konsumenterna ansåg i februari att det egna hushållets penningsituation var bättre och att det är fördelaktigare att spara än någonsin tidigare.

Konsumenternas syn på ekonomin i februari 2007

  Februari 2007 nettotal Januari 2007 nettotal Februari 2006 nettotal Medeltal 10/95-2/07
Konsumenternas förtroendeindikator 16,8 18,3 17,0 13,7
Indikatorns delfaktorer:        
Den egna ekonomiska situationen om 12 mån. jämfört med nuläget 14,1 12,3 12,5 9,4
Hushållets möjligheter att spara under de följande 12 mån. 50,9 47,0 48,1 33,6
Finlands ekonomiska situation om 12 mån. jämfört med nuläget 1,4 4,3 5,6 6,4
Arbetslösheten i Finland om 12 mån. jämfört med nuläget 0,7 9,6 1,8 5,3
Övriga:        
Inflationen om 12 mån., % 2,4 2,4 2,1 2,0
Risken för egen arbetslöshet vid intervjutidpunkten 4,7 5,1 4,3 ..
Hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten 35,1 32,6 34,7 25,5
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror vid intervjutidpunkten 26,5 28,1 24,9 21,1
Hur fördelaktigt är det att spara vid intervjutidpunkten 32,4 28,7 17,9 7,5
Hur fördelaktigt är det att ta lån vid intervjutidpunkten 15,4 12,4 27,1 22,9
Nettotaleterhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

I februari trodde 24 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 20 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. I februari litade 33 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 9 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

I februari uppskattade 31 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under det följande året och 35 procent trodde att arbetslösheten minskar. För en månad sedan var motsvarande andelar 24 och 43 procent. Av de sysselsatta antog 10 procent i februari att risken för arbetslösheten ökat under de senaste månaderna för deras egen del, medan fler, dvs. 13 procent, åter antog att risken hade minskat.

I februari förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,4 procent under de följande 12 månaderna. Motsvarande inflationsförväntning var för ett år sedan 2,1 procent.

I februari antog rekordmånga konsumenter, dvs. 76 procent, att tidpunkten att spara är god. För ett år sedan var andelen 65 procent. 70 procent av hushållen hade sparat och 82 procent trodde att de kan spara under det följande året. Också dessa andelar var de största genom tiderna.

I februari ansåg 63 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. För ett år sedan var motsvarande andel 72 procent. Av hushållen planerade 15 procent att ta lån inom ett år.

Av konsumenterna bedömde 48 procent i februari att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Ett stort antal hushåll hade för avsikt att använda pengar för att köpa hemelektronik, reparera eller inreda bostaden samt för resor. Också större inköp var lockande eftersom 19 procent av hushållen hade för avsikt att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 10 procent bostad.

Intervjuerna för konsumentbarometern för februari utredde också hur vanliga olika apparater är i hushållen. Ett meddelande som behandlar hur vanliga olika apparater och digitalboxar är i hushållen publiceras fredagen den 2 mars klockan 9.00.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-2/2007

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands
ekonomi om ett år 10/1995-2/2007

Konsumenternas förtroendeindikator i EU-länderna, januari 2007
Indikatoravvikelse från landets medeltal 10/1995-1/2007*

*räknat på basis av säsongrensade serier
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, January 2007 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2007, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.2.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2007/02/kbar_2007_02_2007-02-27_tie_001_sv.html