Tiedote 1.6.2007

Joka kolmas televisiotalous ilman digisovitinta toukokuussa

Digisovittimen tai digitelevision oli toukokuuhun mennessä hankkinut 69 prosenttia Suomen 2,3 miljoonasta television omistavasta kotitaloudesta. Helmikuussa digisovitin tai digitelevisio oli 64 prosentilla televisiotalouksista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin yhteydessä neljästi vuodessa tehtävään laitetiedusteluun, johon osallistui toukokuussa 1 546 kotitaloutta.

Digisovittimen yleistyminen television omistavissa kotitalouksissa 2/2001-5/2007

Televisiota katselevista kotitalouksista 65 prosenttia omisti toukokuussa antenni- tai kaapelivastaanottoon tarkoitetun digisovittimen ja vajaa 5 prosenttia satelliittidigisovittimen. Tallentavan eli kiintolevyllisen digisovittimen oli hankkinut 21 prosenttia tv-talouksista.

Toukokuussa 54 prosentilla tv-talouksista oli vähintään kaksi televisiota, mutta vasta 20 prosentilla talouksista oli enemmän kuin yksi digisovitin.

Kuluttajabarometrin mukaan seuraavan puolen vuoden aikana 21 prosenttia tv-talouksista aikoo hankkia ensimmäisen digisovittimensa. Näin uusia digitalouksia syntyisi Suomeen vajaat puoli miljoonaa. Jos aikeet toteutuvat, joka kymmenes tv-talous eli runsaat 200 000 taloutta olisi edelleen ilman digisovitinta vuoden lopulla.

Kaapelitalouksilla paljon hankinta-aikeita

Television omistavista antennitalouksista 77 prosentilla oli toukokuussa käytössä digisovitin, mutta kaapelitalouksista oli hankinnan tehnyt vasta 60 prosenttia. Huolimatta analogisen kaapelijakelun saamasta jatkoajasta huomattavan suuri osa (29 prosenttia) kaapelitalouksista aikoo hankkia digisovittimen jo kesän tai syksyn aikana. Näin digisovittimen hankkineiden osuus näyttäisi sekä antenni- että kaapelitalouksista olevan syksyllä samalla tasolla eli noin 90 prosenttia.

Digisovitin television omistavissa antenni- ja kaapelitalouksissa, toukokuu 2007

Väestöryhmittäiset erot yhä suuria

Digisovitin oli toukokuussa harvinaisin yksin asuvien alle 35-vuotiaiden ja yli 55-vuotiaiden kodeissa: näistä tv-talouksista joka toisella oli digisovitin. Hankinta-aikomuksia oli vain 27 prosentilla yli 55-vuotiaiden talouksista, joten vuoden lopulla jopa lähes neljännes iäkkäimpien yksin asuvien talouksista saattaa yhä olla ilman digisovitinta.

Lapsiperheistä ja kahden tai useamman keski-ikäisen aikuisen tv-talouksista jo yli 80 prosenttia oli toukokuussa siirtynyt digiaikaan. Kun otetaan huomioon ostoaikomukset, digisovitin näyttäisi loppusyksystä puuttuvan korkeintaan joka kymmenenneltä lapsiperheeltä tai usean hengen aikuistaloudelta.

Digisovitin erityyppisissä television omistavissa kotitalouksissa, toukokuu 2007

Maan eri alueiden väliset erot ovat viime kuukausina tasoittuneet. Länsi-Suomessa digisovittimen hankkineiden osuus oli toukokuussa edelleen reilusti alle 70 prosenttia tv-talouksista, hieman alhaisempi kuin muilla alueilla. Vuoden lopulla osuudet lienevät kaikilla alueilla 85 ja 95 prosentin välillä, Pohjois-Suomi kärjessä ja Itä-Suomi hännillä.

Muista television oheislaitteista videonauhuri oli toukokuussa 69 prosentissa, DVD-laite 60 prosentissa ja kotiteatteri 23 prosentissa television omistavista kodeista Suomessa. Laajakuvatelevisiota, taulutelevisiota tai vastaavaa 16:9 -kuvasuhteen televisiota katseli 41 prosenttia tv-talouksista.

Lähde: Kuluttajabarometri 2007, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,
kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Linkit: Kuluttajabarometrin kotisivuilla lisätietoa taulukossa ja kuvioissa