Suomiko varallisuuden häntäpäätä?

  1. Miten Suomen kotitalouksien varallisuutta voidaan mitata?
  2. Varallisuustutkimuksessa rahoitusvarat todellista pienempinä
  3. Arvio suomalaisten varallisuudesta
  4. Varallisuus on hyvin epätasaisesti jakautunut

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Varallisuus on hyvin epätasaisesti jakautunut

VARALLISUUS on Suomessakin jakautunut tuloja huomattavasti epätasaisemmin. Tällä hetkellä varakkaimman viiden prosentin hallussa on noin neljännes koko varallisuuden arvosta. Rikkaimman huipun, yhden prosentin hallussa, on kymmenesosa koko varallisuuden arvosta. Jakauman vinous tulee toisin päin katsottaessa vielä ilmeisemmäksi: puolet kotitalouksista omistaa ainoastaan 11 prosenttia varallisuudesta.

Varallisuuden keskimääräinen bruttoarvo (velkoja ei ole vähennetty) oli vuoden 2004 varallisuustutkimuksen mukaan noin 154 000 euroa kotitaloutta kohti eli 72 000 euroa henkeä kohti. Kuviossa tämä keskiarvo sijoittuu suurin piirtein seitsemännen (VII) varallisuusluokan kohdalle. Varakkain huippu omisti keskimäärin yli puolentoista miljoonan euron arvosta varallisuutta.

Uusin tilastoraportti varallisuudesta ilmestyy 12.4.2007. Siinä kuvaillaan varallisuuserojen muutoksia pitemmällä aikavälillä. Raportissa on myös paljon tietoa asuntovarallisuudesta ja arvopapereiden omistamisesta, samoin kuin varallisuuden taustalla vaikuttavista tekijöistä kuten tuloista, veloista ja perinnöistä.

Varallisuuden keskimääräinen arvo varallisuusluokittain 2004, euroa kotitaloutta kohti

Lähde: Tilastokeskus, varallisuustutkimus 2004

1 Viimeisin selvitys kansanvarallisuudesta on Tietoaika-lehdessä 11/2002: Erkki Niemi, Taru Sandström: Suomen kansanvarallisuus
2 Suomen aineistossa Widerin tutkimuksessa ovat mukana kestokulutushyödykkeistä vain kulkuvälineet.
3 Muunnos eurosta valuuttakurssin perusteella.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 19.2.2007