400 000 kotitaloutta tinkii tänä jouluna

  1. Toimihenkilöt kuluttavat lähes entiseen malliin
  2. Joululahjaostokset jäävät nyt vähemmälle
  3. Yksityinen kulutus jatkunee vaisuna
  4. Enemmistö huomasi ruoan halventumisen
  5. Työttömyys on tullut lähelle

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Enemmistö huomasi ruoan halventumisen

Yli kolmannes kuluttajista arvelee kuitenkin hintojen pysyneen ennallaan - jopa nousseenkin.

Lokakuun alussa alennettiin ruoan arvonlisäveroa 17 prosentista 12:een. Veronalennuksen toivottiin siirtyvän ruoan hintaan suoraan siten, että ravinnon hinta laskee. Kuluttajabarometrissa selvitettiin asiaa marraskuussa. Tulosten mukaan enemmistö kuluttajista onkin havainnut ruoan olevan nyt aiempaa halvempaa (Kuvio 4).

Kuvio 4. Ruoan alv:n alentamisen vaikutus ruoan hintaan - kuluttajien arviot, marraskuu 2009

Lähde: Tilastokeskus/kuluttajabarometri

Kuluttajista 56 prosenttia arvioi marraskuussa, että ruoan hinta on alv:n alentamisen vaikutuksesta laskenut hieman, ja yksi sadasta kansalaisesta oli jopa sitä mieltä, että ruoka on syksyllä halventunut paljon. Kuitenkin tutkimuksen vastaajissa oli myös 35 prosentin verran niitä, jotka kertoivat ruoan hinnan pysyneen ennallaan alv:n laskusta huolimatta. Ja oli myös niitä, joiden mielestä ruoka on päinvastoin kallistunut.

Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin mukaan elintarvikkeet halpenivat syyskuusta lokakuuhun 5,6 prosenttia, toisin sanoen jopa veron alennuksen vaikutusta enemmän. Ruoan hinta oli jo lokakuussa palautunut tammikuun 2008 tasolle.

Kuluttajien havainnoissa ruoan hintamuutoksista ei ole suuralueittain merkittäviä eroja. Itä-Suomessa tosin hieman useampi kuin muualla, eli 65 prosenttia kuluttajista, koki marraskuussa ruoan hinnan laskeneen alv-leikkauksen myötä (Kuvio 5).

Kuvio 5. Arviot suuralueittain

Lähde: Tilastokeskus/kuluttajabarometri

___________________

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 18.12.2009