Aiheet
Työ, palkat ja toimeentuloVäestö ja yhteiskunta

Työpaikkojen määrä palautui vuonna 2021 koronapandemiaa edeltäviin lukemiin

tiedote | Työssäkäynti 2021

Muutos

Tilastokeskus alkaa julkistaa 16.2.2023 alkaen tietoja työpaikkaomavaraisuudesta alueittain. Lisäksi aletaan julkistaa tietoa toimialuokituksen (TOL2008) 2-numerotasolla sukupuolen ja alueen mukaan.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli 2 377 100 työpaikkaa vuoden 2021 lopussa, mikä oli 92 500 enemmän kuin vuonna 2020 ja lähes saman verran kuin vuonna 2019. Työpaikkojen lukumäärä palautui näin ollen heti ensimmäisen koronavuoden jälkeen sitä edeltäviin lukemiin. Toimialoittain tarkasteltuna työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2021 eniten teollisuudessa sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa.

Keskeisiä poimintoja

 • Työpaikkojen määrä palautui vuonna 2021 vuoden 2019 lukemiin.
 • Toimialoittain tarkasteltuna työpaikkojen määrä kasvoi eniten teollisuudessa sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa.
 • Kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa oli vuonna 2021 vähemmän työpaikkoja kuin ennen koronapandemiaa.
 • Suurimmissa kunnissa työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2021 vuoteen 2019 verrattuna suhteellisesti eniten Tampereella ja laski eniten Vantaalla.
 • Työpaikkaomavaraisuusaste, eli alueella olevat työpaikat jaettuna alueella asuvilla työllisillä, oli Manner-Suomessa korkein Harjavallassa, Vieremällä, Pietarsaaressa ja Helsingissä vuonna 2021.

Kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa vähemmän työpaikkoja vuonna 2021 kuin ennen koronapandemiaa

Toimialoittain tarkasteltuna työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2021 eniten teollisuudessa (24 500), hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa (16 800), majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (9 300), rakentamisessa (8 900), ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa (7 900) sekä tukku- ja vähittäiskaupassa (6 700). Kaikki edellä mainitut toimialat olivat vuonna 2020 niiden toimialojen joukossa, joilla työpaikkojen määrä väheni eniten. Seuraavaksi eniten työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2021 informaatiossa ja viestinnässä (6 400) sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa (5 200). Näillä kahdella toimialalla työpaikkojen määrä kasvoi myös vuonna 2020.

Vaakapylväskuvio työpaikkojen lukumäärästä toimialoittain vuosina 2019–2021. Eniten työpaikkojen määrä kasvoi tällä aikavälillä terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä informaatiossa ja viestinnässä ja laski kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa.

Etenkään kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa työpaikkojen määrä ei palautunut vuonna 2021 vuoden 2019 lukemiin. Kuljetuksessa ja varastoinnissa oli 11 900 työpaikkaa vähemmän vuonna 2021 kuin vuonna 2019 ja majoitus- ja ravitsemistoiminnassa 9 600 työpaikkaa vähemmän. Kunnittain tarkasteltuna tämä näkyi etenkin Vantaalla, Helsingissä ja Turussa. Kuljetuksessa ja varastoinnissa työpaikkoja oli selvästi vähemmän myös muun muassa Maarianhaminassa.

Suurimmissa kunnissa työpaikkojen määrä kasvoi suhteellisesti eniten Tampereella

Työpaikkojen määrä laski lähes kaikissa kunnissa vuonna 2020 ja kasvoi lähes kaikissa kunnissa vuonna 2021. Verrattuna koronapandemiaa edeltävään aikaan työpaikkojen määrä ei sen sijaan muuttunut vuonna 2021 yhtä selvästi jompaankumpaan suuntaan eri kunnissa. Alla olevassa kuviossa havainnollistetaan, kuinka paljon työpaikkojen määrä muuttui Suomen kahdessakymmenessä suurimmassa kunnassa vuodesta 2019 vuoteen 2021.

Pystypylväskuvio työpaikkojen määrän suhteellisesta muutoksesta suurimmissa kunnissa vuodesta 2019 vuoteen 2021. Eniten työpaikkojen määrä kasvoi Tampereella ja laski Vantaalla.

Vuoteen 2019 verrattuna työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2021 suhteellisesti eniten Tampereella (3,7 %), Oulussa (2,6 %), Espoossa (2,2 %) ja Seinäjoella (2,2 %) ja laski suhteellisesti eniten Vantaalla (-3,5 %), Kotkassa (-1,9 %) ja Lahdessa (-1,2 %). Porissa oli vuonna 2021 työpaikkoja lähes yhtä paljon kuin vuonna 2019.

Tampereella, Oulussa ja Espoossa työpaikkojen määrän kasvu johtui toimialoittain tarkasteltuna pääasiassa lähes samoista toimialoista: terveys- ja sosiaalipalveluista, koulutuksesta, ammatillisesta, tieteellisestä ja teknisestä toiminnasta sekä informaatiosta ja viestinnästä. Espoossa kasvua selitti myös muun muassa teollisuus. Informaatiossa ja viestinnässä työpaikkojen määrä kasvoi paljon myös Helsingissä.

Suurista kunnista Helsingissä korkein työpaikkaomavaraisuusaste

Manner-Suomessa työpaikkaomavaraisuusaste oli vuonna 2021 korkein Harjavallassa (154,3 %), Vieremällä (137,6 %), Pietarsaaressa (135,9 %) ja Helsingissä (132,3 %). Matalin se oli Lemillä (41,6 %), Vesilahdessa (41,9 %) ja Pornaisissa (42,6 %). Mikäli tarkasteluun otetaan mukaan myös Ahvenanmaa, niin sekä korkein että matalin arvo löytyi sieltä: Maarianhaminassa työpaikkaomavaraisuus oli 163,6 % ja Lemlandissa 35,7 %.

Työpaikkaomavaraisuus oli yli sata prosenttia 69 kunnassa. Kaikissa muissa yli 100 000 asukkaan kunnissa työpaikkaomavaraisuus oli yli sata, paitsi Espoossa, jossa se oli 92,6 %. Yli 50 000 asukkaan kunnissa sadan prosentin raja ylittyi kaikissa muissa kunnissa paitsi Espoossa, Kouvolassa, Rovaniemellä, Salossa ja Porvoossa.

Alle kuuteenkymmeneen prosenttiin työpaikkaomavaraisuus jäi 34 kunnassa. Näihin lukeutuivat useat pienet Ahvenanmaan kunnat sekä monet kaupunkiseutujen kehyskunnat, kuten Kauniainen (52,7 %), Kirkkonummi (57,2 %), Nurmijärvi (58,9 %), Laihia (52,3 %) ja Mustasaari (57,7 %). Näistä kunnista pendelöidään paljon naapurikuntiin.

Muutos

Tilastokeskus alkaa julkistaa 16.2.2023 alkaen tietoja työpaikkaomavaraisuudesta alueittain. Lisäksi aletaan julkistaa tietoa toimialuokituksen (TOL2008) 2-numerotasolla sukupuolen ja alueen mukaan.
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Toimiala
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Työnantajasektori
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sektori
 • Koulutusaste
 • Työpaikan alue
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Ammattiasema
 • Sukupuoli
 • Ikä
 • Toimiala
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Pendelöinti
 • Koulutusaste
 • Ikä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Koulutusaste
 • Pendelöinti
 • Ikä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Uudet tietokantataulukot

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
tyossakaynti@stat.fi
Jukka Tapio
yliaktuaari
029 551 3429
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.