Ämnen
Arbete, löner och utkomstBefolkning och samhälle

Antalet jobb återgick år 2021 till siffrorna före coronapandemin

meddelande | Sysselsättning 2021

Ändring

Fr.o.m. 16.2.2023 börjar Statistikcentralen publicera uppgifter om arbetsplatssufficiensen efter region. Dessutom börjar uppgifter publiceras på näringsgrensindelningens (TOL2008) 2-siffernivå efter kön och region.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen fanns det 2 377 100 jobb i Finland i slutet av år 2021, dvs. 92 500 fler än år 2020 och nästan lika många som år 2019. Antalet jobb återgick således genast efter första coronaåret till siffrorna före coronapandemin. Sett till näringsgren ökade antalet jobb år 2021 mest inom tillverkning samt uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster.

Viktiga punkter

 • Antalet jobb återgick år 2021 till siffrorna för år 2019.
 • Sett till näringsgren ökade antalet jobb mest inom tillverkning samt uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster.
 • Inom transport och magasinering samt hotell- och restaurangverksamhet fanns det färre jobb år 2021 än före coronapandemin.
 • I de största kommunerna ökade antalet jobb år 2021 relativt sett mest i Tammerfors och minskade mest i Vanda jämfört med år 2019.
 • Arbetsplatssufficiensen, dvs. antalet jobb i området i fråga dividerat med antalet sysselsatta som bor inom området, var i Fastlandsfinland högst i Harjavalta, Vieremä, Jakobstad och Helsingfors år 2021.

Ändring

Fr.o.m. 16.2.2023 börjar Statistikcentralen publicera uppgifter om arbetsplatssufficiensen efter region. Dessutom börjar uppgifter publiceras på näringsgrensindelningens (TOL2008) 2-siffernivå efter kön och region.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Näringsgren
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Kön
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Arbetsgivarsektorn
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sektor
 • Utbildningsnivå
 • Område (arbetsplats)
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Yrkesställning
 • Kön
 • Ålder
 • Näringsgren
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Pendling
 • Utbildningsnivå
 • Ålder
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningsnivå
 • Pendling
 • Ålder
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Nya databastabeller

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Service e-post
tyossakaynti@stat.fi
Jukka Tapio
överaktuarie
029 551 3429
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef