Aiheet
Väestö ja yhteiskunta

Selvitettyjen rikosten ja rikkomusten määrä kasvoi lähes 20 % vuonna 2023

tiedote | Rikos- ja pakkokeinotilasto 2023

Korjaus

Rikos- ja pakkokeinotilaston tietokantataulukoita on korjattu.
Lue lisää korjauksesta

Muutos

Uusi tietokantataulukko julkistetaan.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023 poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli yhteensä 529 800 rikosta ja rikkomusta, mikä on 35 000 (7,1 %) edellisvuotta enemmän. Nämä viranomaiset selvittivät yhteensä 358 500 rikosta ja rikkomusta, mikä on 59 000 enemmän kuin vuonna 2022. Rikosten ja rikkomusten selvitysprosentti oli 67,7.

Keskeisiä poimintoja

 • Henkirikoksia tuli vuonna 2023 tietoon yhteensä 57, mikä on vähemmän kuin kertaakaan ainakaan vuoden 1980 jälkeen.
 • Pahoinpitelyrikosten käsittelyajan mediaani oli alle 18-vuotiaan asianomistajan kohdalla 132 päivää, mikä on 27 päivää vähemmän kuin edellisvuonna.
 • Pahoinpitelyrikosten käsittelyajan mediaani oli alle 18-vuotiaan epäillyn kohdalla 90 päivää, mikä on 15 päivää vähemmän kuin edellisvuonna.
 • Suomalaistaustaisten rikoslakirikoksiin epäiltyjen määrä kasvoi 19,5 % ja ulkomaalaistaustaisten 17,2 %
 • Ilmoitettuihin rikoksiin epäillyistä ja rikosten uhreista kerrotaan tarkemmin katsauksessa

Poliisin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleiden rikosten ja rikkomusten määrä kasvoi, tullin tietoon tulleiden väheni

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuonna 2023 yhteensä 511 200 rikoslakirikosta. Tämä on 7,4 % edellisvuotta enemmän. Rikoslakirikoksia selvitettiin yhteensä 341 800, mikä on 21 % edellisvuotta enemmän. Rikoslakirikosten selvitysprosentti oli 66,9 kun se vuotta aiemmin oli 59,4. Rikosten selvitysprosentti lasketaan jakamalla vuoden aikana selvitetyt rikokset saman vuoden aikana ilmoitettujen rikosten määrällä. Selvitetty rikos on voinut tulla poliisin tietoon tilastovuonna tai sitä aikaisemmin.

Poliisin tietoon tuli runsaat 520 300 rikosta ja rikkomusta. Näistä 503 700 oli rikoslakirikoksia. Tietoon tulleiden rikoslakirikosten määrä kasvoi edellisvuodesta 7,3 %. Poliisin selvitysprosentti kaikkien rikosten ja rikkomusten osalta oli 67,5 ja rikoslakirikosten osalta 66,8.

Tullin tietoon tuli runsaat vajaat 6 200 rikosta ja rikkomusta, mikä on noin 300 edellisvuotta vähemmän. Rajavartiolaitoksen tietoon tuli puolestaan runsaat 3 300 rikosta ja rikkomusta. Tämä on 900 tapausta edellisvuotta enemmän. Tullin rikosten ja rikkomusten selvitysprosentti oli 88,1 ja rajavartiolaitoksen 60,3. Vuotta aiemmin rikosten ja rikkomusten selvitysprosentti tullilla oli 80,1 ja rajavartiolaitoksella 86,6.

Varkausrikoksia tuli vuonna 2023 tietoon 130 000, mikä on 1 800 tapausta edellisvuotta enemmän. Varkausrikosten selvitysprosentti oli 37,4 kun se vuotta aikaisemmin oli 33,1. Myymälävarkauksista noin 60 % selvitetään, kun vapaa-ajan asuntomurroista selvitetään vajaat 20 %.

Myymälävarkauksia tuli tietoon 59 800, mikä on 10,2 % edellisvuotta enemmän. Vapaa-ajanasuntomurtoja tuli tietoon 748, mikä on 1,2 % edellisvuotta vähemmän. Ryöstörikoksia tuli tietoon 2 700, mikä on 17,1 % edellisvuotta enemmän. Ryöstöjen selvitysprosentti oli 57,5, mikä on 5 prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi.

Henkirikoksia historiallisen vähän vuonna 2023

Henkirikoksia tuli vuonna 2023 tietoon yhteensä 57. Näistä 38 tutkintanimike oli tappo ja 19 murha. Henkirikoksista 34 tapahtui yksityisasunnossa ja 12 yleisellä paikalla. Tietoon tulleiden henkirikosten määrä oli 22 vähemmän kuin edellisvuonna.

Vuonna 2023 henkirikoksia tuli tietoon vähemmän kuin kertaakaan vuoden 1980 jälkeen. Ennen vuotta 1980 olevissa tiedoissa on joidenkin vuosien osalta puutteita, mikä hankaloittaa vertailua. Henkirikosten selvitysprosentti oli 98,2. Henkirikoksen yrityksiä tuli tietoon 355.

Pahoinpitelyitä ilmoitettiin 41 300, mikä on 3 100 edellisvuotta enemmän. Pahoinpitelyjen selvitysprosentti oli 59,3. Kuolemantuottamuksia pahoinpitelyrikoksen yhteydessä kirjattiin 7, mikä on 3 tapausta edellisvuotta enemmän.

Rikoslain 20. luku, eli seksuaalirikoksia kuvaava luku uudistui vuoden 2023 alussa, mikä hankaloittaa ajallista vertailtavuutta. Vanhan lainsäädännön mukaisia lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä ja törkeitä lapsenraiskauksia ilmoitettiin 840, mikä on 1 540 vähemmän kuin vuonna 2022.

Vuoden 2023 alussa voimaan tulleista seksuaalisesta kajoamisesta lapseen, lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, korvauksen tarjoamisesta nuoreen kohdistuvasta seksuaalisesta teosta ja lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin (RL 20: 14–16§, 20:18§) tehtiin 1 289 ilmoitusta. Lapsenraiskauksesta tehtiin 421 ilmoitusta.

Vanhan seksuaalirikoslain mukaisia raiskauksia ilmoitettiin 512 ilmoitusta, mikä on 1 157 edellisvuotta vähemmän. Uuden lainsäädännön mukaisesta raiskauksesta tehtiin 1 407 ilmoitusta. Uuden lain mukaisesta seksuaalisesta ahdistelusta tehtiin 1 148 ilmoitusta.

Maahantuonti- ja maastavientirikokset kasvussa

Laittomasta uhkauksesta tehtiin 11 800 ilmoitusta, mikä on runsaat 1 000 enemmän kuin vuonna 2022. Näitä rikoksia selvitettiin 6 200, ja selvitysprosentti oli 52,8.

Rikoslain 46 luvun maahantuontiin ja maastavientiin liittyvistä rikoksista tehtiin vajaat 2 300 ilmoitusta. Kasvua edellisvuoteen on runsaat 100 tapausta.

Huumausainerikoksia tuli tietoon yhteensä 26 800, mikä on 1 600 tapausta edellisvuotta enemmän. Näistä rikoksista huumausaineen käyttörikoksia oli 18 600, mikä on 1 400 tapausta enemmän kuin edellisvuonna. Huumausainerikosten selvitysprosentti oli 86,2.

Rattijuopumuksia tuli tietoon yhteensä 15 900, mikä on 1,3 % edellisvuotta vähemmän. Kaikista rattijuopumuksista alkoholista johtuvia oli 8 900, mikä on 2,6 % edellisvuotta vähemmän. Huumausainerattijuopumuksia tuli tietoon 5 800 ja alkoholin ja huumaavan aineen sekakäytöstä kirjattuja rattijuopumuksia oli yhteensä 1 200. Rattijuopumuksista törkeitä oli 6 100, mikä on 3,7 % edellisvuotta vähemmän. Perusmuotoisista rattijuopumuksista 64 % johtui huumausaineista tai huumausaineiden ja alkoholin sekakäytöstä.

Alle 15-vuotiaiden selvitettyihin pahoinpitelyihin epäiltyjen määrä kasvoi 54 %

Vuonna 2023 selvitettyihin rikoslakirikoksiin epäiltyjä oli yhteensä 365 000, mikä on 18,6 % edellisvuotta enemmän. Sama henkilö voi olla epäiltynä useampaan kuin yhteen rikokseen ja rikos on voinut tapahtua ennen vuotta 2023, mutta selvitetty vuoden 2023 aikana.

Selvitettyihin rikoslakirikoksiin epäillyistä 297 500 eli 81,5 % oli miehiä. Miesepäiltyjen määrä kasvoi 21,6 %. Naisepäiltyjä oli 67 500, mikä oli 6,8 % edellisvuotta enemmän.

Alle 15-vuotiaita rikoslakirikoksiin epäiltyjä oli 16 100, mikä on 34,4 % edellisvuotta enemmän. Alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa. 15-17-vuotiaiden rikoslakirikoksiin epäiltyjen määrä kasvoi 9,8 %. Heitä oli 22 300.

Myymälävarkauksiin epäiltyjä oli vajaat 43 400, mikä on 7 100 epäiltyä (19,5 %) edellisvuotta enemmän. Myymälävarkauksiin epäillyistä miehiä oli 29 800, mikä on 4 900 enemmän kuin vuonna 2022. Naisepäiltyjä oli 13 500, mikä on 2 200 epäiltyä (19,3 %) enemmän kuin edellisvuonna.

Kiristysrikoksiin epäiltyjä oli 21 000, mikä on 20 700 edellisvuotta enemmän. Kasvu johtuu pääosin yhdestä isosta rikossarjasta, joka tilastokäytäntöjen mukaisesti tilastoidaan useana epäiltynä.

Selvitettyihin pahoinpitelyihin epäiltyjen määrä kasvoi 10,4 % edellisvuodesta. Epäiltyjä oli 27 300, joista miehiä oli 22 000, mikä on 10,2 % edellisvuota enemmän. Naisepäiltyjä oli vajaat 5 400, mikä on 11,3 % enemmän kuin vuonna 2022.

Alle 15-vuotiaiden selvitettyihin pahoinpitelyrikoksiin epäiltyjen määrä kasvoi 54,2 % vuodesta 2022. Heitä oli yhteensä 4 100. Selvitettyihin pahoinpitelyihin epäiltyjä 15-17-vuotiaita oli 2 000, mikä on 17,3 % edellisvuotta enemmän.

Selvitettyihin rikoslakirikoksiin epäillyistä 310 600 oli suomalaistaustaisia ja 41 100 ulkomaalaistaustaisia. Suomalaistaustaisten epäiltyjen määrä kasvoi 19,5 % ja ulkomaalaistaustaisten 17,2 % vuodesta 2022.

Muutos

Uusi tietokantataulukko julkistetaan.
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Kunta
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Kunta
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Hyvinvointialue
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Uhrin sukupuoli
 • Uhrin ikä
 • Rikos
 • Hyvinvointialue
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Viranomainen
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kunta
 • Tehtävä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Alue
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Epäillyn sukupuoli
 • Pääasiallinen toiminta
 • Syylliseksi epäillyn ikä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Syylliseksi epäillyn ikä
 • Koulutusaste
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Epäillyn sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Epäillyn sukupuoli
 • Syylliseksi epäillyn ikä
 • Sosioekonominen asema
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Hyvinvointialue
 • Vakituinen asuinmaa
 • Kansalaisuus
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Päihtymys
 • Epäillyn sukupuoli
 • Syylliseksi epäillyn ikä
 • Hyvinvointialue
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Hyvinvointialue
 • Toimiala (TOL 2008)
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kunta
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Hyvinvointialue
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Asianomistajan ikä
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Hyvinvointialue
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kunta
 • Moottorikulkuneuvon käyttövarkauden kohde
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Desiili
 • Epäillyn sukupuoli
 • Syylliseksi epäillyn ikä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kunta
 • Omaisuusluokka
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kunta
 • ICCS rikosluokka
 • Jutun luokittelu
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Epäillyn sukupuoli
 • Syylliseksi epäillyn ikä
 • Kansalaisuus
 • ICCS rikosluokka
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Jutun luokittelu
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Uhrin sukupuoli
 • Uhrin ikä
 • Rikos
 • Epäillyn sukupuoli
 • Epäillyn ikä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Uhrin sukupuoli
 • Uhrin ikä
 • Syntyperä
 • Rikos
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Syylliseksi epäillyn ikä
 • Syntyperä
 • Epäillyn sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Syntyperä
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Syylliseksi epäillyn ikä
 • Taustamaa
 • Epäillyn sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kansalaisuus
 • Epäillyn sukupuoli
 • Syylliseksi epäillyn ikä
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kunta
 • Epäillyn sukupuoli
 • Syylliseksi epäillyn ikä
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Epäillyn sukupuoli
 • Syylliseksi epäillyn ikä
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Vakituinen asuinmaa
 • Kansalaisuus
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Uudet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Syntyperä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
rikos@stat.fi
Kimmo Haapakangas
yliaktuaari
029 551 3252
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.