Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Korkeimman oikeuden ratkaisut

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/koikr/
Aihealue: Oikeus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2015.

Kuvaus

Korkein oikeus on ylin oikeusaste rikos- ja siviiliasioissa Suomessa. Korkeimman oikeuden toimintaa kuvaavassa tilastossa on tietoja ratkaistujen siviili- ja rikosasioiden määrästä asian laadun mukaan sekä ratkaisuun kuluneesta ajasta.

Korkeimpaan oikeuteen voidaan valittaa hovioikeuksien ja eräistä vakuutusoikeuden ratkaisuista sekä niistä käräjäoikeuden ratkaisuista, jotka käräjäoikeus on tehnyt maaoikeutena toimiessaan, mikäli korkein oikeus myöntää valitusluvan. Jos valituslupaa ei myönnetä, käsittely päättyy siihen ja hovioikeuden tuomio jää pysyväksi. Hovioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena ratkaisemaan asiaan haetaan muutosta valituslupaa pyytämättä.

Mikäli asian ennakkopäätösluonteen vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi, käräjäoikeuden ratkaisuun voidaan hakea muutosta suoraan korkeimmalta oikeudelta. Menettely edellyttää tuolloin, että korkein oikeus myöntää valitusluvan ja että muutoksenhakijan vastapuoli on antanut suostumuksensa menettelyyn.

Korkeimmalla oikeudella on myös muita laissa mainittuja tehtäviä (Laki korkeimmasta oikeudesta 665/2005).

Tietosisältö

Korkeimman oikeuden ratkaisemat siviili- ja rikosasiat, ratkaisun laatu ja ratkaisuun kulunut aika asian laadun mukaan.

Käytetyt luokitukset

Siviiliasiain nimikkeistö, Rikosasiain nimikkeistö (kolminumerotaso).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen välittämä korkeimman oikeuden diaari.

Päivitystiheys

Vuosi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Lopulliset tiedot ilmestyvät tilastovuotta seuraavan vuoden syksyllä.

Aikasarja

Vastaavia tilastoja on julkaistu Oikeustilastollisessa vuosikirjassa vuosina 1991-2008 ja sitä ennen Tuomioistuinten toiminta -julkaisussa.

Asiasanat

korkein oikeus, riita-asiat, rikosasiat, siviiliprosessi, tuomioistuimet

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/koikr/yht.html


Päivitetty 26.03.2015