Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Väestölaskennat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http://www.stat.fi/til/vaelaskp/
Aihealue: Väestö
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä
Tilasto on lakkautettu vuonna 2011.

Kuvaus

Väestölaskentatietoja käytetään yhteiskunnan rakenteen ja siinä tapahtuvien muutosten kuvaamisessa ja suunnittelussa. Väestölaskentoja tehdään lähes kaikissa maailman maissa. Tietojen vertailtavuuden turvaamiseksi YK ja EU antavat suosituksia väestölaskentojen tietosisällöstä, tietojen määrittelyistä ja käytettävistä luokituksista.

Tietosisältö

Suomen vuoden 2000 väestölaskenta on tilastokokonaisuus, jossa on mukana väestön rakennetta, työssäkäyntiä, perhettä ja asumista kuvaavia perustietoja ajankohdalta 31.12.2000.

Vuoden 2000 väestölaskennassa tuotetaan tietoja:

  • väestöstä ja sen työssäkäynnistä, ammatista ja tuloista
  • asuntokuntien ja perheiden rakenteesta, tuloista ja työssäkäynnistä
  • asunnoista ja asuntokuntien asuinoloista
  • rakennuksista ja kesämökeistä.

Vuoden 2000 väestölaskennan tietosisältö, käsitteet ja luokitukset on kuvattu väestölaskennan käsikirjassa.

Käytetyt luokitukset

Väestölaskentaan kuuluvissa taulukoissa käytetään samoja luokituksia kuin asianomaiset aihealueet käyttävät. Ammattitietoja ja sosioekonomista asemaa kuvaavia tietoja on tuotettu vain laskentojen yhteydessä. Tällä hetkellä on käytössä ISCO1997 ammattiluokitus ja siihen perustuva sosioekonomista asemaa kuvaa luokitus. Väestölaskennat kattavat maan koko väestön, joten laskentatilastoja voidaan tuottaa hyvin tarkoilla aluejaoilla, esimerkiksi kunnittain ja kaupunginosittain sekä yksityiskohtaisilla luokituksilla.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Väestölaskentakokonaisuuteen kuuluvat tiedot kootaan noin 30 eri rekistereistä ja hallinnollisista aineistoista. Väestölaskentaprojekti huolehti vain ammattitietojen keruusta. Ammattitiedoistakin suurin osa saadaan rekistereistä ja vain parikymmentä prosenttia kerättiin suoralla yrityskyselyllä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Väestölaskentatietojen kokonaisuus on tuotettu vuosina 1950, 1960, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995 ja vuodelta 2000. Suurin osa laskentaan kuuluvista tiedoista tuotetaan myös vuosittain asianomaisilla aihealueilla.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Väestölaskentakokonaisuuteen kuuluvista tiedoista ensimmäiset valmistuivat huhtikuussa 2001 ja viimeiset vuoden 2002 joulukuussa.

Aikasarja

Väestötietojen vuosituotanto alkoi vuonna 1971, asunto- ja rakennus-tietojen vuonna 1985, työssäkäyntitietojen vuonna 1987 ja perhetietojen vuonna 1977.

Väestölaskentojen henkilötiedoista on muodostettu ns. pitkittäistiedosto vuosilta 1970 - 2000, joka sisältää väestölaskentatietoja kaikista Suomessa vuosina 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995 ja 2000 asuneista henkilöistä. Tiedostossa on myös perheittäisiä ja asuntokunnittaisia tietoja. Lisäksi tiedostoon on liitetty noin 400 000 henkilön otos vuoden 1950 väestölaskennasta.titietojen vuonna 1987 ja perhetietojen vuonna 1977.

Asiasanat

väestörakenne, väestönlaskenta, väestö, työssäkäynti, työvoima, elinkeinorakenne, elinkeinot, toimialat, ammatit, yrittäjät, tulot, sosioekonominen asema, ammattiasema, kansalaisuus, ulkomaalaiset, asuntokunnat, perheet, rakennukset, rakennuskanta, asunnot, asuntokanta, asuminen

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/vaelaskp/yht.html


Päivitetty 02.05.2012