Kasvihuonekaasut: Tilaston GWP-kertoimissa ja tietokantatauluissa muutoksia 25.5.2022

Muutospäivämäärä:

Kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien raportoinnissa alkaa uusi kausi. Kasvihuonekaasujen inventaarion tietojen avulla seurataan nyt EU:n 2030 ilmasto- ja energiapaketin kauden 2021–2030 mukaisten päästövähennystavoitteiden toteutumista. Kasvihuonekaasuinventaarion tiedot tuotetaan EU:n uuden hallintomalliasetuksen mukaisesti ja raportoinnissa siirrytään käyttämään IPCC:n viidennen arviointiraportoinnin (AR5) mukaisia GWP(100)-kertoimia (global warming potential). Tilastokeskus julkistaa toistaiseksi tiedot myös neljännen arviointiraportin (AR4) mukaisilla GWP-kertoimilla.

Eri kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävä vaikutus yhteismitallistetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi GWP -kertoimia käyttämällä. Neljännen arviointiraportin mukaiset GWP(100)-kertoimet ovat metaani 25, dityppioksidi 298 ja F-kaasut kaasusta riippuen 12–22 800, viidennen metaani 28, dityppioksidi 265 ja F-kaasut 4–23 500.

Kasvihuonekaasut-tilaston katsauksessa 25.5.2022 on kuvattu muutoksen aiheuttamaa suuruusluokkaa päästö- ja poistumatasoon.

Muutoksia tietokantataulukoihin

Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden mukaiselle 111k-tietokantataulukoille on tehty nimenmuutos. Sisällöltään tietokantataulukot säilytetään ennallaan (19.3.2022 julkistuksen mukaiset tiedot), ellei Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden kansainväliset tarkastukset anna aihetta uudelleenlaskentoihin. Tietokantataulukot arkistoidaan tarkastuksen jälkeen, arviolta vuoden 2023 aikana. Laskennassa on käytetty AR4 GWP(100)-kertoimia.

Uuden kauden mukaiset päästö- ja poistumatiedot julkaistaan tässä tietokantataulukossa toukokuusta 2022 lähtien. Taulussa esitetään tiedot sekä AR4 että AR5 GWP(100)-kertoimilla laskettuna. Tilaston tiedotteissa ja katsauksissa esitetään AR5 GWP(100)-kertoimien mukaiset luvut.

Lisätietoja

Päivi Lindh
yliaktuaari
029 551 3778
Pia Forsell
yliaktuaari
029 551 2937

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.