Elinolotilasto: Köyhyys- tai syrjäytymisriskiä mittaava indikaattori uudistui

Muutospäivämäärä:

Köyhyys- tai syrjäytymisriskiä mittaava niin sanottu AROPE-indikaattori (At Risk of Poverty or Social Exclusion) perustuu Euroopan unionin tilastoviraston kansainväliseen vertailevaan tilastointiin. Eurostat uudisti köyhyys- tai syrjäytymisriski-indikaattorin kuuluvien vajaatyöllisyyden ja vakavan aineellisen ja sosiaalisen puutteen mittaamista vuonna 2021.

Uudistettu indikaattori on otettu käyttöön Tilastokeskuksen elinolotilastossa tilastovuodelle 2020. Elinolotilastossa ovat mukana ainoastaan uusien määritelmien mukaiset aikasarjatiedot tilastovuodesta 2015 alkaen. Vanhaan määritelmään perustuvat tiedot vajaatyöllisyydestä ajanjaksolta 2008–2019 löytyvät elinolotilaston arkistotaulukoista. Määritelmämuutokset on kuvattu elinolotilaston dokumentaatioon, ks. käsitteet.

Uusi taulukko

Korvattava

13h6 -  Köyhyys- tai syrjäytymisriski iän ja sukupuolen mukaan

131u

13h7 - Köyhyys- tai syrjäytymisriski kotitalouden elinvaiheen mukaan

131v

13hb - Köyhyys- tai syrjäytymisriski sosioekonomisen aseman mukaan

131x

13hc - Köyhyys- tai syrjäytymisriski alueen mukaan

131y

13hd - Köyhyys- tai syrjäytymisriskin ulottuvuuksien yhdistelmät sukupuolen mukaan

11y2

Taulukot 11wk,11wj, 131u, 131v, 131x, 131y, 11y2, 11wu siirretään arkistokantaan.

Lisätietoja: toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Lisätietoja

Marie Reijo
erikoistutkija
029 551 2547
Kaisa-Mari Okkonen
yliaktuaari
029 551 3408

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.