Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto: Tilastoyksiköiden joukko muuttuu

Muutospäivämäärä:

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tilastoyksiköiden joukko laajenee tilastovuodesta 2021 alkaen. Tilastoyksiköiden rajauksesta on poistettu toiminta-aikaa sekä yritysten kokoa koskeneet rajoitukset. Aiemmin tilastoon otettiin mukaan vain vähintään puoli vuotta tilastovuonna toimineet yritykset, joiden liikevaihto, henkilöstömäärä, investoinnit tai tase ylittivät tilastorajan.

Jatkossa tilastoon otetaan mukaan kaikki markkinaehtoiset yritykset, joilla on tilastovuonna ollut liikevaihtoa, henkilöstömäärää, liiketoiminnan muita tuottoja, investointeja tai tasetta. Uusien tilastoyksiköiden vaikutus muihin muuttujiin kuin yritysten lukumäärään on pääosin hyvin pieni. Tilastoyksiköiden laajennus on tehty osana uuden EU:n yritystilastoasetukseen (EBS) käyttöönottoa. Tilastoinnin uudistamiseen on saatu EU:n grant-rahoitusta vuosina 2020-2022.

Muutoksen yhteydessä StatFin-tietokantataulukot on tehty uudelleen. Tiedot on muodostettu uusilla tilastoyksiköillä myös vuosille 2018–2020. Vanhoilla tilastoyksiköillä tehdyt tietokantataulukot löytyvät StatFin-tietokannan arkistosta.

Muutosten vaikutusta pystyy arvioimaan vertailemalla uusien ja vanhojen taulukoiden tietoja. Yritysten lukumäärä kasvaa kokonaisuudessaan noin 50 %. Uudet tilastoyksiköt kasvattavat tilaston liikevaihtoa kokonaisuudessaan alle 0,5 %.

Uusia ja arkistoituvia tietokantataulukoita

uusi taulukko, tunnus ja nimi

korvaa arkistoon siirrettävän taulukon

13vx - Yritysten tilinpäätöstiedot (yritysyksikkö)

11d4 -- Yritysten tilinpäätöstiedot (yritysyksikkö), 2017-2021

13vy - Yritykset toimialoittain (yritysyksikkö)

11d5 -- Yritykset toimialoittain (yritysyksikkö), 2017-2021

13vz - Yritykset toimialoittain ja liikevaihdon suuruusluokittain (yritysyksikkö)

11d6 -- Yritykset toimialoittain ja liikevaihdon suuruusluokittain (yritysyksikkö), 2017-2021

13w1 - Yritykset toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain (yritysyksikkö)

11d7 -- Yritykset toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain (yritysyksikkö), 2017-2021

13w2 - Yritysten tilinpäätöstiedot (oikeudellinen yksikkö)

11qb -- Yritysten tilinpäätöstiedot, 2012-2021 (oikeudellinen yksikkö)

13w3 - Yritykset toimialoittain (oikeudellinen yksikkö)

11qc -- Yritykset toimialoittain, 2013-2021 (oikeudellinen yksikkö)

13w4 - Yritykset toimialoittain ja liikevaihdon suuruusluokittain (oikeudellinen yksikkö)

11qd -- Yritykset toimialoittain ja liikevaihdon suuruusluokittain, 2013-2021 (oikeudellinen yksikkö)

13w5 - Yritykset toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain (oikeudellinen yksikkö)

11qe -- Yritykset toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain, 2013-2021 (oikeudellinen yksikkö)

13w6 - Yritykset toimialoittain ja oikeudellisen muodon mukaan (oikeudellinen yksikkö)

11qf -- Yritykset toimialoittain ja oikeudellisen muodon mukaan, 2013-2021 (oikeudellinen yksikkö)

13w7 - Yritykset toimialoittain ja omistajatyypin mukaan (oikeudellinen yksikko)

11qg -- Yritykset toimialoittain ja omistajatyypin mukaan, 2013-2021 (oikeudellinen yksikkö)

13w8 - Yritykset toimialoittain ja sektoriluokan mukaan (oikeudellinen yksikkö)

11qh -- Yritykset toimialoittain ja sektoriluokan mukaan, 2013-2021 (oikeudellinen yksikkö)

13w9 - Konserniyritykset (oikeudellinen yksikkö)

11qi -- Konserniyritykset, 2013-2021 (oikeudellinen yksikkö)

Uusissa taulukoissa on ruotsin- ja englanninkieliset käännökset. Arkistoitavat taulukot ovat käytettävissä StatFinin arkistokannassa.

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.