Kvalitetsram för information

Statistikcentralen ansvarar för projektet som gäller kvalitetsramen för information, där användbarheten av offentliga informationslager förbättras. Målet med det gemensamma projektet för statsförvaltningens registermyndigheter är att producera en modell och verksamhetssätt med hjälp av vilka en gemensam användning av datamaterial blir enklare.

Högklassig information till nytta för alla på Youtube

Projektet ingår i projekt Utnyttja och öppna information, som koordineras av Finansministeriet. I projektet utvecklas och utvidgas delningen av offentlig information.

Projektets mål

Målet är att öka möjligheten att använda informationen och göra den enhetligare samt att utvidga användningen av information i samhällets och företagens beslutsfattande. Målet är att beskriva kvaliteten på informationen på ett enhetligt sätt.

Med hjälp av den modell som utvecklas inom projektet producerar ämbetsverken tillsammans allt högklassigare information som är lättare att utnyttja för de offentliga informationslagren. Kvalitetsramen publiceras som en rekommendation för den offentliga förvaltningen.

Förfrågningar

Johanna Ruuth, johanna.ruuth@stat.fi

tiedonlaatu@stat.fi