Utvecklingsprojekt

Statistikcentralen har flera utvecklingsprojekt med vilka man bl.a. försöker upprätthålla kvaliteten på statistiken samt förbättra resultaten och processerna. Många projekt ingår i mer omfattande utvecklingsprogram.