Strategia

Strategiakaudella 2022–2026 Tilastokeskuksen rooli tiedon käytön edistämisessä laajenee ja valmiudet toimia yhteiskunnan monipuolistuvien tietotarpeiden täyttäjänä vahvistuvat.

Infograafi kuvaa Tilastokeskuksen strategiaa ja sen sisältö löytyy tekstinä sivulta.

Avaa strategiakuva suurempana

Visiomme: Tiedosta tulevaisuus

Tilastokeskus on paras faktatiedon tuottaja.

Rakennamme yhteistä tietovarallisuutta ja vastaamme asiakkaidemme monipuolistuviin ja nopeutuviin tietotarpeisiin.

Missiomme: Luotettavan tiedon puolesta

Keräämme ja yhdistämme tiedot tietovarannoiksi, joista jalostamme tilastoja ja tietotuotteita yhteiskunnalliseen keskusteluun ja asiakkaiden hyödyksi.

Strategiset tavoitteet

Strategiset tavoitteet suuntaavat toimintamme ja palveluidemme kehitystyötä. 

  1. Tarjoamme nopeaa tietoa asiakkaidemme tarpeet huomioiden
  2. Teemme yhteistyötä tietovarallisuuden hyödyntämiseksi
  3. Yhtenäistämme tietovarannot tilasto- ja tietotuotannon pohjaksi
  4. Tehostamme ja yhtenäistämme tilastotuotantoa
  5. Tarjoamme yhteisöllisen työpaikan ja mahdollisuudet kehittymiseen
  6. Johdamme tiedolla, tavoitteilla ja kokonaisarkkitehtuurilla

Arvomme

  • Arvostus
  • Avoimuus
  • Jatkuva parantaminen
  • Puolueettomuus