Tillsättning av databastabel

Till databastabellen av statistik av betalningsbalans och utlandsställning har lagts tabellen "12gp -- Betalningsbalans- och utrikeshandelsindikatorer, kvartalsvis".

Mera information

Marianna Mukkulainen
överaktuarie
029 551 3405