Ämnen
Samhällsekonomi

Bytesbalansen visade ett underskott under första kvartalet 2022

meddelande | Betalningsbalans och utlandsställning 2022, 1:a kvartal

Ändring

Till databastabellen av statistik av betalningsbalans och utlandsställning har lagts tabellen "12gp -- Betalningsbalans- och utrikeshandelsindikatorer, kvartalsvis".
Läs mer om ändringen

Ändring

En exceptionell revidering av uppgifterna för statistikåren 2020 och 2021 gällande utrikeshandel med tjänster i offentliggörandet 20.6.2022, på grund av att urvalsramen för enkäten om utrikeshandel med tjänster och utländska varuflöden varit bristfällig.
Läs mer om ändringen

Bytesbalansen visade ett underskott på 2,2 miljarder euro under första kvartalet 2022. Varu- och tjänstebalansen visade ett underskott på 2,8 miljarder euro. Kontot för primära inkomster hade ett överskott på 1,3 miljarder euro. Nettoutflödet av kapital från Finland till utlandet uppgick till 7,2 miljarder euro. Nettoställningen mot utlandet förstärktes jämfört med föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen.

Huvudpunkter

 • Bytesbalansen visade ett underskott på 2,2 miljarder euro.
 • Varu- och tjänstebalansen visade ett underskott på 2,8 miljarder euro.
 • Kontot för primära inkomster visade ett överskott på 1,3 miljarder euro.
 • Nettoutflödet av kapital från Finland till utlandet uppgick till 7,2 miljarder euro.
 • Nettoställningen mot utlandet förstärktes jämfört med föregående kvartal.

Ändring

Till databastabellen av statistik av betalningsbalans och utlandsställning har lagts tabellen "12gp -- Betalningsbalans- och utrikeshandelsindikatorer, kvartalsvis".
Läs mer om ändringen

Ändring

En exceptionell revidering av uppgifterna för statistikåren 2020 och 2021 gällande utrikeshandel med tjänster i offentliggörandet 20.6.2022, på grund av att urvalsramen för enkäten om utrikeshandel med tjänster och utländska varuflöden varit bristfällig.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Betalningsbalanspost
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Sektor
 • Funktionell kategori
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Funktionell kategori
 • Instrument
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sektor
 • Maturitet
 • Funktionell kategori
 • Instrument
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  kvartal
  Uppdaterad:

  Kommande publikationer

  Bakgrundsuppgifter

  Dokumentation
  Instruktion för hänvisning

  Statistikexperter

  Förfrågningar i första hand
  Marianna Mukkulainen
  överaktuarie
  029 551 3405
  Övriga experter
  Ansvarig avdelningschef