Välfärdsområdesindelningen tas i bruk i regionalräkenskaperna

Fr.o.m 1.12.2022 börjar man i regionalräkenskapernas StatFin-databastabeller publicera uppgifter enligt välfärdsområdesindelningen.

Välfärdsområdesindelningen indelar Finland i de områden som i fortsättningen anordnar social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets tjänster. Med hjälp av uppgifter enligt välfärdsområdesindelningen kan man granska utvecklingen av välfärdsområdenas ekonomi med nationalräkenskaperna som kontext. Uppgifter finns bl.a. om bruttoförädlingsvärdet efter näringsgren samt om hushållens inkomster. Uppgifterna som publiceras börjar från år 2000.

Det finns totalt 21 välfärdsområden och därtill ordnas tjänsterna av Helsingfors stad. Åland förblir ett eget område och omfattas inte av social- och hälsovårdsreformen.

Uppgifter enligt välfärdsområdesindelningen finns i regionalräkenskapernas alla StatFin-tabeller. Uppgifterna fås fram genom att i sökfältet för region skriva ”HVA” och kryssa för rutan ”Början av ord”. Då kan bara uppgifter om välfärdsområdena hämtas ur tabellen. Uppgifter om regionalräkenskaperna publiceras fortfarande också på storområdes-, landskaps- och näringsgrensnivå.

Mera information

Maija Sappinen
överaktuarie
029 551 3348