Ett fel uppstod vid beräkningen i februari och mars 2023 av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Statistik: Konsumentprisindex

Day of correction: 18.04.2023 (10:38)

Korrigerad database table

11xh Harmoniserat konsumentprisindex (HKPI) och Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter (HKPI-KS) (2015=100)

Beskrivning av korrektion

Ett fel uppstod vid beräkningen i februari och mars 2023 av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter. Korrigeringen gäller tabellerna inflationsmätare i Finland, februari 2023, inflationsmätare i Finland, mars 2023, harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, årsförändringar (%), 2023 februari, harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, årsförändringar (%), 2023 mars samt databastabellen 11xh.

Till följd av korrigeringen är årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 2015 = 100 8,35 % (8,36 %) och när det gäller 07 transport är årsförändringen 4,55 % (4,56 %) i februari 2023. I mars 2023 är indextal av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 2015 = 100 117,2 (117,3) och årsförändringen i huvudgrupp 07 transport -1,05 % (-1,06 %).