Ämnen
Priser och konsumtionEnergi

Inflationen 8,8 procent i februari 2023

meddelande | Konsumentprisindex 2023, februari

Korrigering

Ett fel i beräkningen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter har korrigerats
Läs mer om korrigeringen

Enligt Statistikcentralen var förändringen av konsumentpriserna på årsnivå 8,8 procent i februari. I januari var inflationen 8,4 procent. Att inflationen tilltog från januari till februari berodde framför allt på att högre genomsnittlig ränta på bostadslån och fjärrvärme blev dyrare.

Viktiga punkter

 • I februari steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare el, högre genomsnittlig ränta på bostadslån och högre ränta på konsumtionskrediter.
 • Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att receptbelagda läkemedel som inte ersätts och egnahemshusfastigheter blev billigare.
 • Månadsförändringen av konsumentpriserna var 0,8 %, vilket bland annat berodde på högre genomsnittlig ränta på bostadslån.

Inflationen i euroområdet var 8,5 procent i februari 2023 enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) var inflationen i euroområdet i februari 8,5 procent. I januari var den 8,6 procent. Motsvarande inflation i Finland var i februari 7,9 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus, fordonsskatt eller fiske- och jaktavgifter. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för februari den 17 mars.

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 8,4 procent i februari 2023

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) var i februari 7,9 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet (HKPI-KS), som mäter marknadsinflationen, 8,4 procent. Ändringarna i indirekta skatter som gjorts efter februari i fjol hade sålunda en sammanlagd effekt på -0,5 procentenheter när det gäller konsumentpriserna. I februari var månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet 0,6 procent och av konsumentprisindexet med konstanta skatter 0,7 procent.

I konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdesskatter och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter den s.k. marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta skatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Varor och tjänster som har mest påverkat årsförändringen av konsumentprisindexet, februari 2023

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar, 2023 februari

Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, årsförändringar (%), 2023 februari

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Indexserie
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Varor
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Varor
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Varor
 • Indexserie
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Varor
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
   Tidsperiod:
   månad
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Varor
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Varor
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:

    Kommande publikationer

    Bakgrundsuppgifter

    Dokumentation
    Instruktion för hänvisning

    Statistikexperter

    Förfrågningar i första hand
    Övriga experter
    Ansvarig avdelningschef