Databastabeller inom statistiken över utrikes sjöfart har korrigerats

Korrigeringsdatum:

Statistik: utrikes sjöfart

Offentliggörandet: utrikes sjöfart, september, 7.11.2023

Korrigeringsdatum: 7.11.2023

korrigerad databastabell, kod och namn

Beskrivning av korrigeringen

I databastabeller inom statistiken över utrikes sjöfarten har man korrigerat ett fel som påverkat antalet finländska fartyg i fartygstrafiken och deras bruttodräktighet samt nationaliteten hos de fartyg som färdats på Saima kanal.

På grund av felet var i synnerhet antalet finländska fartyg mindre än i verkligheten i databastabellerna. När det gäller fartygstrafiken i Saima kanal har i synnerhet antalet fartyg från Antigua och Barbuda samt Nederländerna korrigerats. Felet har inte haft någon inverkan på det totala antalet fartyg inom utrikes sjöfarten.

Mera information

Henna Ylimaa
överaktuarie
029 551 3832