Ändring i publiceringen av statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster

Ändringsdatum:

Statistik: Utrikeshandel med varor och tjänster

Offentliggörandet: Utrikeshandel med varor och tjänster 2023, 4:e kvartalet

Information om ändring i publiceringen

Fr.o.m. publikationen 12.2.2024 kommer den egentliga kvartalspublikationen av statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster att publiceras enligt tidtabellen för det tidigare snabbestimatet (t+45 dagar). Den egentliga publikationen innehåller ett kort meddelande samt diagram och tabeller. Även i fortsättningen uppdateras endast det senaste kvartalet i denna publikation.

Härefter kommer den tidigare egentliga publikationen (t+75 dagar) att publiceras som ett databasoffentliggörande. Databasoffentliggörandet innehåller inget meddelande. Tidigare kvartal kommer att revideras i publikationen, liksom det senaste kvartalet om dess uppgifter har reviderats.

Meddelandet publiceras i fortsättningen enligt tidsschemat för den tidigare publikationen (t+45 dagar). Publiceringen av meddelandet i samband med den senare publikationen upphör (t+75 dagar). Ändringarna har uppdaterats i publiceringskalendern.