Ämnen
Samhällsekonomi

Export och import av tjänster minskade under fjärde kvartalet 2023

meddelande | Utrikeshandel med varor och tjänster 2023, 4:e kvartal

Ändring

Fr.o.m. publikationen 12.2.2024 kommer den egentliga kvartalspublikationen att publiceras enligt tidtabellen för det tidigare snabbestimatet. Ändringen gäller statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen minskade värdet av exporten av tjänster med 16 % i fjärde kvartalet 2023 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Värdet av importen av tjänster minskade med 5 % under samma period. Värdet av exporten av tjänster var 8,3 miljarder euro och värdet av importen 10,6 miljarder euro i fjärde kvartalet 2023.

Viktiga punkter

  • Exporten av varor och tjänster minskade med 3,9 miljarder euro (-12 %) under fjärde kvartalet 2023 jämfört med året innan.
  • Import av varor och tjänster minskade med 4,5 miljarder euro (-13 %).
  • Värdet på varuexporten minskade med 2,3 miljarder euro och värdet på varuimporten minskade med 4,0 miljarder euro från året innan. Handelsbalansen för varor visade ett överskott på 3,0 miljarder euro.
  • Tjänstebalansen försämrades med 1,1 miljarder euro från året innan och visade ett underskott på 2,3 miljarder euro. Den främsta orsaken till försvagningen av tjänstebalansen var den minskade exporten av tjänster. Exporten av tjänster minskade mest på grund av den svaga utvecklingen av exporten av tele-, data- och informationstjänster.

Ändring

Fr.o.m. publikationen 12.2.2024 kommer den egentliga kvartalspublikationen att publiceras enligt tidtabellen för det tidigare snabbestimatet. Ändringen gäller statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster.
Läs mer om ändringen

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Export och import av varor och tjänster efter tjänstepost 2013Q1-2023Q4

Export och import av varor och tjänster efter region 2013Q1-2023Q4

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Utrikeshandeln efter tjänstepost 2020Q4-2023Q4

Utrikeshandeln efter region 2020Q4-2023Q4

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Tjänstepost
  • Region
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Tjänstepost
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Joonas Pohja
överaktuarie
029 551 3898
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef