Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

De fritt finansierade hyrorna steg under april–juni 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, 2:a kvartal
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralen steg hyrorna för fritt finansierade bostäder med 0,3 procent i huvudstadsregionen och med 1,0 procent i övriga Finland på årsnivå under april–juni 2022. Hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder steg mest i Åbo (1,8 %), Rovaniemi (1,6 %) och Tammerfors (1,5 %). Minst steg de i Kajana (0,2 %), Björneborg (0,2 %) och Helsingfors (0,2 %). De fritt finansierade hyrorna var oförändrade i Jyväskylä och S:t Michel.

Utveckling av hyror för fritt finansierade hyresbostäder

Huvudpunkter

  • I fråga om fritt finansierade bostäder har hyrorna för enrummare stigit mest i Rovaniemi, med 2,1 %, för tvårummare i Åbo och Rovaniemi, med 1,5 % i båda, och för treor i Åbo, med 2,7 % från året innan.
  • Hyrorna för fritt finansierade enrummare steg i huvudstadsregionen med bara 0,1 %. I övriga Finland steg hyrorna för enrummare däremot med 1,1 %.
  • Hyrorna för fritt finansierade familjebostäder i tillväxtcentrum har stigit klart jämfört med föregående kvartal, mest i Åbo (1,9 %).
  • ARA-hyrorna steg med en procent på årsnivå i huvudstadsregionen och något mer i övriga Finland (1,1 %).
  • När det gäller enrummare efter postnummerområde översteg den genomsnittliga kvadratmeterhyran 30 euro på Nätholmen (00580) och Skatudden (00160) i Helsingfors. Den genomsnittliga kvadratmeterhyran för en enrummare understeg 10 euro i Jalasjärvi (61600).

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
04.08.2022

Hyror för fritt finansierade hyresbostäder, 2:a kvartalet 2022

04.08.2022

Hyror för ARA - hyresbostäder, 2:a kvartalet 2022

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
04.08.2022

Genomsnittliga kvadratmeterhyror för fritt finansierade hyresbostäder och ARA-hyresbostäder, 2:a kvartalet 2022

04.08.2022

Årsförändring av ARA-hyror och fritt finansierade hyror, 2015 = 100

04.08.2022

Medianmånadshyror för fritt finansierade hyresbostäder efter rumsantal, 2:a kvartalet 2022

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Nya databastabeller
Uppdaterade databastabeller

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Martti Korhonen
överaktuarie
029 551 3451
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef