Ämnen
Samhällsekonomi

Hushållens sparkvot minskade under andra kvartalet 2022

meddelande | Sektorräkenskaper kvartalsvis 2022, 2:a kvartal

Enligt Statistikcentralen minskade hushållens säsongrensade sparkvot under april–juni från föregående kvartal. Under april–juni var sparkvoten -2,5 %. Konsumtionsutgifterna ökade relativt sett mer än de disponibla inkomsterna. Hushållens investeringskvot var på samma nivå som föregående kvartal. Företagens vinstkvot ökade från föregående kvartal och var 35,6 procent. Företagssektorns investeringskvot var 26,3 procent, dvs. på samma nivå som under föregående kvartal.

Huvudpunkter

  • Företagens vinstkvot ökade kraftigt under april–juni. Vinstkvoten ökade, eftersom driftsöverskottet, dvs. företagens vinster, ökade mer än de utbetalda lönerna. Företagssektorns investeringskvot var oförändrad.
  • De finansiella företagens och försäkringsföretagens säsongrensade förädlingsvärde ökade med 1,9 % och driftsöverskottet minskade med 0,3 % jämfört med motsvarande kvartal året innan.
  • De offentliga samfundens totalinkomster ökade mer än totalutgifterna under april–juni. Sektorns överskott var 1,4 miljarder euro.
  • Hushållens justerade disponibla inkomst ökade med 3,1 % i löpande priser och rensat för prisförändringar minskade den med 1,2 % från motsvarande kvartal året innan.
  • Bytesbalansen visade ett underskott på 6,2 miljarder euro under andra kvartalet 2022.

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
16.09.2022

Revidering av uppgifter

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Sektor
  • Transaktion
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Sektor
  • Transaktion
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Sektor
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Ansvarig avdelningschef