Ämnen
Samhällsekonomi

Utfallet av skatter och obligatoriska socialförsäkringsavgifter ökade med 8,6 procent år 2021

meddelande | Skatter och avgifter av skattenatur 2021

Enligt Statistikcentralen ökade utfallet av skatter och obligatoriska socialförsäkringsavgifter med 8,6 procent år 2021. En del av ökningen beror på att siffrorna för jämförelseåret 2020 blev mindre än vanligt på grund av coronapandemin. Utfallet uppgick till totalt 108,2 miljarder euro. Skattekvoten ökade med 1,2 procentenheter från året innan och var 43,0 procent år 2021. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialförsäkringsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten.

Huvudpunkter

  • Utfallet av de inkomst- och kapitalskatter som hushållen betalat ökade med 8,0 % och var 32,3 md €, medan utfallet av samfundsskatter ökade med 32,5 % och var 6,7 md €.
  • Utfallet av obligatoriska socialförsäkringsavgifter ökade, i fråga om både avgifter som arbetstagare betalar och avgifter som arbetsgivare betalar.
  • Utfallet av skatter på varor och tjänster uppgick till 34,9 md € och ökade med 4,2 %.
  • De mest betydande minskningarna av utfallet gällde lotteriskatten med -96 mn €, dvs. -58,9 % (sänkt skattesats) samt bilskatten med -198 mn €, dvs. -27,8 % (bl.a. ökad andel elbilar).
  • Från de preliminära uppgifterna i mars uppdaterades följande mest: tobaksskatten (-113 mn €, utfall 1,0 md €), samfundsskatten (+99 mn €, utfall 6,7 md €) och de försäkrades arbetspensionsavgifter (-112 mn €, utfall 7,8 md €).

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
15.03.2023

Revideringar

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Skatt
  • Sektor
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Matias Hämäläinen
överaktuarien
029 551 3737
Ansvarig avdelningschef