Ämnen
Samhällsekonomi

Skatter och avgifter av skattenatur

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över skatter och avgifter av skattenatur är en del av nationalräkenskaperna och innehåller uppgifter om skatter som staten, kommunerna och socialskyddsfonderna samlat in, obligatoriska socialskyddsavgifter och avgifter av skattenatur som samlats in till EU. Uppgifterna samlas in från flera olika källor och offentliggörs två gånger om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen ökade utfallet av skatter och obligatoriska socialförsäkringsavgifter med 8,6 procent år 2021. En del av ökningen beror på att siffrorna för jämförelseåret 2020 blev mindre än vanligt på grund av coronapandemin. Utfallet uppgick till totalt 108,2 miljarder euro. Skattekvoten ökade med 1,2 procentenheter från året innan och var 43,0 procent år 2021. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialförsäkringsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten.

Läs mer

meddelande | Skatter och avgifter av skattenatur 2021
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
16.09.2022

Skattekvoten åren 1975–2021

Linjediagram över utvecklingen av skattekvoten från år 1975 till år 2021. Skattekvoten ökade stadigt från slutet av 70-talet till slutet av 90-talet. Under 2000-talet har skattekvoten varierat mellan omkring 40 och 44 procent.

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Matias Hämäläinen
överaktuarien
029 551 3737

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna