Ämnen
Priser och konsumtionEnergi

Inflationen 7,8 procent i juli 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, juli
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i juli 7,8 procent. I juni var inflationen också 7,8 procent.

Huvudpunkter

  • I juli steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare el, bensin, diesel och ombyggnad av egnahemshus.
  • Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att barndagvård, receptbelagda läkemedel som inte ersätts, linjetrafik med fartyg och ljud- och videoinspelningar blev billigare.
  • Månadsförändringen av konsumentpriserna var 0,3 procent, vilket bland annat berodde på dyrare el, högre genomsnittliga räntor på bostadslån och dyrare lagrade ostar. Denna ökning dämpades av lägre priser på bensin och diesel.

Inflationen i euroområdet var 8,9 procent i juli 2022 enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) var inflationen i euroområdet i juli 8,9 procent. I juni var den 8,6 procent. Motsvarande inflation i Finland var i juli 8,0 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus, fordonsskatt eller fiske- och jaktavgifter. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för juli den 18 augusti.

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 7,9 procent i juli 2022

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) var i juli 8,0 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet (HKPI-KS), som mäter marknadsinflationen, 7,9 procent. Ändringarna i indirekta skatter som gjorts efter juli i fjol hade sålunda en sammanlagd effekt på 0,1 procentenheter när det gäller konsumentpriserna. I juli höjdes tobaksskatter. I juli var månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet 0,1 procent och av konsumentprisindexet med konstanta skatter 0,1 procent.

I konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdesskatter och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter den s.k. marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta skatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
15.08.2022

Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, årsförändringar och månadsförändringar, 2022 juli

15.08.2022

Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, årsförändringar (%), 2022 juli

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Indexserie
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Varor
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Varor
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Varor
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Varor
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Varor
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Kristiina Nieminen
överaktuarie
029 551 2957
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef