Ämnen
Priser och konsumtionEnergi

Inflationen 8,3 procent i oktober 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, oktober
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i oktober 8,3 procent. I september var inflationen 8,1 procent. Att inflationen steg något berodde bland annat på högre genomsnittlig ränta på bostadslån.

Huvudpunkter

  • I oktober steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare el, högre genomsnittlig ränta på bostadslån samt dyrare diesel och bensin.
  • Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att receptbelagda läkemedel som inte ersätts blev billigare.
  • Månadsförändringen av konsumentpriserna var 0,9 procent, vilket bland annat berodde på högre genomsnittlig ränta på bostadslån.

Inflationen i euroområdet var 10,7 procent i oktober 2022 enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) var inflationen i euroområdet i oktober 10,7 procent. I september var den 10 procent. Motsvarande inflation i Finland var i oktober 8,4 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus, fordonsskatt eller fiske- och jaktavgifter. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för oktober den 17 november.

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 8,2 procent i oktober 2022

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) var i oktober 8,4 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet (HKPI-KS), som mäter marknadsinflationen, 8,2 procent. Ändringarna i indirekta skatter som gjorts efter oktober i fjol hade sålunda en sammanlagd effekt på 0,2 procentenheter när det gäller konsumentpriserna. I oktober var månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet 0,8 procent och av konsumentprisindexet med konstanta skatter 0,8 procent.

I konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdesskatter och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter den s.k. marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta skatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
14.11.2022

Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar, 2022 oktober

14.11.2022

Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, årsförändringar (%), 2022 oktober

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Indexserie
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Varor
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Varor
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Varor
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Varor
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Varor
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef