Ämnen
Transport och turism

Sjötransporter ökade i juni 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, juni
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i juni år 2022 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 8,5 miljoner ton. Sjötransporterna ökade med 7 procent jämfört med juni året innan. Exporten minskade med 9 och var 3,8 miljoner ton. Importen ökade med 24 procent och var 4,6 miljoner ton. I passagerartrafiken transporterades 1,4 miljoner personer, vilket är 66 procent av nivån före koronapandemin.

Förändring i utrikes sjötransport månadsvis. Sjötransporterna ökade med 7 procent jämfört med juni året innan.

Huvudpunkter

 • Volymen av utrikes sjötransporter uppgick till totalt 8,5 miljoner ton i juni 2022.
 • Volymen av utrikes sjötransporter ökade med 7 procent jämfört med året innan.
 • I transportmedel transporterades 1,5 miljoner ton gods och i containrar 0,9 miljoner ton gods.
 • I passagerartrafiken transporterades 1,4 miljoner personer, vilket är 66 procent av nivån före koronapandemin.
 • Inga transporter registrerades via Saima kanal i juni.

Inom utrikes sjöfarten transporterades mest styckegods i juni

Största delen av sjötransporterna var i juni styckegodstransporter. Totalt transporterades 1,5 miljoner ton styckegods. Importen av styckegods uppgick till 0,8 miljoner ton och exporten till 0,7 miljoner ton. Näst mest transporterades råolja, 1,1 miljoner ton, samt oljeprodukter, 1,0 miljoner ton.

Grafen presenterar utrikes sjötransporter enligt varuslag. Huvudinnehållet beskrivs ovanför grafen.

Varuslagen med högst importöverskott var råolja, anrikad malm, stenkol och koks, oarbetade mineraler och cement, samt råvirke. Varuslagen med högst exportöverskott var sågat virke, papper, pappersmassa och returpapper, gödselmedel, samt faner och andra träskivor.

Mätt i volymen av varutransporter var de största hamnarna i storleksordning Sköldvik, Helsingfors, HaminaKotka, Brahestad och Björneborg. Transporterna i Sköldvik bestod nästan helt och hållet av oljerelaterade produkter och kemikalier, medan transporterna i Helsingfors till största delen bestod av styckegods. Största delen av transporterna i HaminaKotka var papper och andra skogsbruksprodukter, medan främst stenkol och koks transporterades via Björneborg och främst andrika malm och oarbetade mineraler och cement transporterades via Brahestad.

Av sjötransporterna transporterades totalt 2,5 miljoner ton i containrar och transportmedel, dvs. 29 procent av alla transporter. I transportmedel transporterades 1,5 miljoner ton gods och i containrar 0,9 miljoner ton gods.

Av de gods som transporterades med transportmedel transporterades 0,8 miljoner ton i lastbilar, 0,6 miljoner ton i släpvagnar och 0,1 miljoner ton i andra transportmedel. Utöver de transportmedel som användes för godstransport transporterades 208 756 personbilar som tillhörde passagerare samt 2 845 bussar.

Totalt transporterades 64 245 containrar, vilket motsvarar 111 799 TEU-enheter.

I passagerartrafiken transporterades totalt 1,4 miljoner personer

I passagerartrafiken transporterades i juni 2022 totalt 1 379 500 personer. Mellan Finland och Estland reste 667 372 personer, mellan Finland och Sverige 633 358 personer och mellan Finland och Tyskland 18 148 personer. Jämfört med juni 2021 antalet passagerare blev nästan tre gånger fler. Jämfört med juni 2019 var antalet passagerare dock bara 66 procent. I juni 2022 ankom 30 738 passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
05.08.2022

Utrikes sjötransporter efter hamn och varuslag, 2022M06

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Varuslag
 • Riktning
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Varuslag
 • Hamn
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Transportmedel
 • Riktning
 • Hamn
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Riktning
 • Trafiktyp
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Hamn
 • Riktning
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Riktning
 • Varuslag
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Varuslag
 • Hamn
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Riktning
 • Varuslag
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Land
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Riktning
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Transportmedel
 • Riktning
 • Hamn
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Riktning
 • Varuslag
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Varuslag
 • Land
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Hamn
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Hamn
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Riktning
 • Varuslag
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Riktning
 • Land
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Land
 • Riktning
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Riktning
Uppdaterad:
05.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Riktning
Uppdaterad:
05.08.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Henna Ylimaa
överaktuarie
029 551 3832
Ansvarig avdelningschef