Ämnen
Boende och byggandeFöretag

Omsättningen inom byggverksamhet ökade med 12,7 procent i april 2022 från året innan

Statistik:
Referensperiod:
2022, april
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade byggföretagens arbetsdagskorrigerade omsättningen i april 2022 med 12,7 procent jämfört med april 2021.

Omsättningen inom byggverksamhet ökade med 12,7 procent i April från året innan

Huvudpunkter

  • Preliminära uppgifter: omsättningen inom byggverksamhet fortsatte att öka i april.
  • Tillväxttakten har minskat jämfört med tidigare månader.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
30.05.2022

Månads- och årsförändring av omsättningen inom byggverksamhet, %

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Variable
  • Näringsgren
Uppdaterad:
29.07.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Toni Kellinsalmi
överaktuarie
029 551 3801
Ansvarig avdelningschef