Ämnen
Boende och byggandeFöretag

Omsättningen inom byggverksamhet ökade med 9,1 procent i maj från året innan

Statistik:
Referensperiod:
2022, maj
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade byggföretagens arbetsdagskorrigerade omsättningen i maj 2022 med 9,1 procent jämfört med maj 2021.

Omsättningen inom byggverksamhet ökade med 9,1procent i maj från året innan

Huvudpunkter

  • Omsättningen inom byggverksamhet fortsatte att öka i maj 2022 jämfört med maj 2021.
  • Den säsongrensade omsättningen inom byggverksamheten minskade i maj 2022
    jämfört med april.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
30.06.2022

Månads- och årsförändring av omsättningen inom byggverksamhet, %

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Variable
  • Näringsgren
Uppdaterad:
29.07.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Lauri Pullinen
överaktuarie
029 551 3043
Ansvarig avdelningschef