Ämnen
Samhällsekonomi

De offentliga samfundens skuld ökade med 3 miljarder euro under första kvartalet 2022

meddelande | Offentliga samfundens skuld, kvartalsvis 2022, 1:a kvartal

Ändring

En exceptionell revidering i offentliggörandena för statistikåren 2000–2021 när det gäller de offentliga samfundens skuld kvartalsvis, de offentliga samfundens finansräkenskaper och finansräkenskaperna inom nationalräkenskaperna. Orsaken är en metodändring i behandlingen av ARA-lån som höjde nivån på statsförvaltningens och lokalförvaltningens långfristiga lån betydligt för hela tidsserien, både på skuld- och tillgångssidan.
Läs mer om ändringen

De offentliga samfundens EDP-skuld, dvs. den konsoliderade bruttoskulden till nominellt värde, uppgick till 184,6 miljarder euro i slutet av första kvartalet år 2022 och ökade under kvartalet med 3,0 miljarder euro. I förhållande till bruttonationalprodukten var de offentliga samfundens skuld 71,9 procent. Samtidigt har de offentliga samfundens skuld ökat med 5,1 miljarder euro jämfört med motsvarande period året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över de offentliga samfundens skuld kvartalsvis.

Huvudpunkter

  • Statsförvaltningens skuld ökade under första kvartalet med 3,0 miljarder euro.
  • Lokalförvaltningens skuld minskade med 0,1 miljarder euro.
  • Socialskyddsfondernas skuld ökade med 0,5 miljarder euro.
  • En metodändring i behandlingen av ARA-lån höjde nivån på statsförvaltningens och lokalförvaltningens långfristiga lån betydligt för hela tidsserien.

Ändring

En exceptionell revidering i offentliggörandena för statistikåren 2000–2021 när det gäller de offentliga samfundens skuld kvartalsvis, de offentliga samfundens finansräkenskaper och finansräkenskaperna inom nationalräkenskaperna. Orsaken är en metodändring i behandlingen av ARA-lån som höjde nivån på statsförvaltningens och lokalförvaltningens långfristiga lån betydligt för hela tidsserien, både på skuld- och tillgångssidan.
Läs mer om ändringen

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
28.06.2022

De offentliga samfundens skuld kvartalsvis, md euro

28.06.2022

Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
28.06.2022

Revideringar av de offentliga samfundens skuld jämfört med första publiceringen, mn euro

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Debitorsektor
  • Instrument
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Sektor
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Johannes Nykänen
överaktuarie
029 551 3641
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef