Ämnen
Samhällsekonomi

De offentliga samfundens skuld ökade med 3,2 miljarder euro under andra kvartalet 2022

meddelande | Offentliga samfundens skuld, kvartalsvis 2022, 2:a kvartal

Enligt Statistikcentralen uppgick de offentliga samfundens EDP-skuld, dvs. den konsoliderade
bruttoskulden till nominellt värde, till 188,2 miljarder euro i slutet av andra kvartalet 2022 och ökade under kvartalet med 3,2 miljarder euro. I förhållande till bruttonationalprodukten var de offentliga samfundens skuld 71,6 procent. Samtidigt har de offentliga samfundens skuld ökat med 7,4 miljarder euro jämfört med motsvarande period året innan.

Huvudpunkter

  • Statsförvaltningens skuld ökade under andra kvartalet med 3,5 miljarder euro.
  • Lokalförvaltningens skuld minskade med 0,6 miljarder euro.
  • Socialskyddsfondernas skuld var nästan oförändrad.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
28.09.2022

De offentliga samfundens skuld kvartalsvis, md euro

28.09.2022

Statens garantier, miljoner euro

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
28.09.2022

Revideringar av de offentliga samfundens skuld jämfört med första publiceringen, mn euro

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Debitorsektor
  • Instrument
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Sektor
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Johannes Nykänen
överaktuarie
029 551 3641
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef