Ämnen
Företag

Industrins orderingång ökade i augusti 2022 med 15,9 procent från året innan

meddelande | Industrins orderingång 2022, augusti

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 15,9 procent större i augusti 2022 än året innan. Under januari–augusti ökade orderingången med 8,5 procent från året innan.

Huvudpunkter

  • Orderingången ökade i augusti med 15,9 % från året innan.
  • Mest ökade orderingången inom den kemiska industrin, där orderingången ökade med 37,9 %.

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå. Inte heller värdemässigt stora orderingångar fördelas över en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
10.10.2022

Industrins orderingång, trendserier efter näringsgren (TOL2008), 2005M01-2022M08

10.10.2022

Industrins orderingång, årsförändring 2020M08-2022M08 (ursprunglig serie), % (TOL2008)

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
10.10.2022

Den senaste månadens, kumulativ och tremånaders årsförändring (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren (TOL 2008)
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Petri Koivisto
aktuarie
029 551 3669
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef