Ämnen
Arbete, löner och utkomst

År 2021 var antalet arbetskonflikter lägst på över 50 år

meddelande | Statistik över arbetskonflikter 2021

Ändring

I samband med statistiken över arbetskonflikter år 2021 publicerades tre nya databastabeller.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet arbetskonflikter i Finland år 2021 till 55. Antalet minskade klart jämfört med året innan, då antalet arbetskonflikter var 108. Antalet arbetstagare som deltog i arbetskonflikterna var ungefär 22 500 och antalet förlorade arbetsdagar ungefär 34 100. I antalet arbetskonflikter ingår också hot med arbetskonflikt. År 2021 var antalet faktiska arbetskonflikter 50 och antalet hot med arbetskonflikter 5.

Viktiga punkter

  • År 2021 utkämpades sammanlagt 55 arbetskonflikter i Finland och detta är det lägsta statistikförda antalet på över 50 år.
  • Antalet arbetstagare som deltog i arbetskonflikterna var ungefär 22 500 och antalet förlorade arbetsdagar ungefär 34 100.
  • Av arbetskonflikterna var 43 strejker och 7 övertidsblockader, och arbetsgivarsidan utlyste inga lockouter.
  • Antalet arbetskonflikter var störst inom näringsgrenen tillverkning (C), men flest förlorade arbetsdagar fanns inom hotell- och restaurangverksamhet (I).

Ändring

I samband med statistiken över arbetskonflikter år 2021 publicerades tre nya databastabeller.
Läs mer om ändringen

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Antalet arbetskonflikter åren 2000–2021

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Nya databastabeller

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Matti Lahdenmäki
överaktuarie
029 551 3690
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef