Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Statistik över arbetskonflikter

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över arbetskonflikter beskriver arbetskonflikter som arbetstagare eller arbetsgivare anordnat i Finland. Statistiken bygger i huvudsak på de uppgifter arbetsgivarorganisationerna har samlat in från sina medlemmar. Dessutom följer man med olika massmedier. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet arbetskonflikter i Finland år 2021 till 55. Antalet minskade klart jämfört med året innan, då antalet arbetskonflikter var 108. Antalet arbetstagare som deltog i arbetskonflikterna var ungefär 22 500 och antalet förlorade arbetsdagar ungefär 34 100. I antalet arbetskonflikter ingår också hot med arbetskonflikt. År 2021 var antalet faktiska arbetskonflikter 50 och antalet hot med arbetskonflikter 5.

Läs mer

meddelande | Statistik över arbetskonflikter, 2021

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Matti Lahdenmäki
överaktuarie
029 551 3690
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna