Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Antalet förlorade arbetsdagar i arbetskonflikter större än vanligt år 2022

meddelande | Statistik över arbetskonflikter 2022

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet arbetskonflikter i Finland år 2022 till 64. Antalet arbetstagare som deltog i arbetskonflikterna var ungefär 177 600 och antalet förlorade arbetsdagar ungefär 962 600. Året innan var antalet arbetstagare som deltog i arbetskonflikter ungefär 22 500 och antalet förlorade arbetsdagar ungefär 34 100. Bakom stridsåtgärderna, som var mer omfattande än vanligt år 2022, låg i huvudsak kommunsektorns och sjukvårdssektorns strejker.


Viktiga punkter

 • År 2022 var antalet arbetskonflikter 64 av vilka 48 var faktiska arbetskonflikter och 16 hot med arbetskonflikt. Året innan var antalet faktiska arbetskonflikter nästan samma, dvs. 50, men antalet hot med arbetskonflikt var bara 5.
 • Största delen av arbetskonflikterna, dvs. 46 stycken eller 72 %, var strejker och hot med strejker.
 • Den vanligaste orsaken till arbetskonflikt var en tvist i anslutning till kollektivavtal. Tvisterna uppgick till totalt 40 stycken, dvs. de förekom i 63 % av arbetskonflikterna. Av arbetsdagarna förlorades 86 % i arbetskonflikter i anslutning till kollektivavtal.
 • Antalet arbetskonflikter var störst inom näringsgrenen tillverkning (C), medan det fanns flest förlorade arbetsdagar inom vård och omsorg; sociala tjänster (Q).

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Antalet arbetskonflikter åren 2000-2022

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Arbetskonflikt efter anledning
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Arbetskonfliktens form
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:

  Kommande publikationer

  Bakgrundsuppgifter

  Dokumentation
  Instruktion för hänvisning

  Statistikexperter

  Förfrågningar i första hand
  Matti Lahdenmäki
  överaktuarie
  029 551 3690
  Övriga experter
  Ansvarig avdelningschef