Ämnen
Företag

Omsättningen inom industrin ökade i april 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, april
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrin i april 2022 med 27,3 procent jämfört med april 2021.

Huvudpunkter

  • Den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrin ökade i april med 27,3 % från året innan.
  • Den säsongrensade omsättningen inom industrin ökade i april med 4,9 % från föregående månad.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
30.05.2022

Månads- och årsförändring av omsättningen i näringsgrenar inom tillverkning, %

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren
  • Variabel
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Jussi Haavisto
överaktuarie
029 551 3341
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef