Ämnen
Företag

Omsättningen inom industrin ökade i maj 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, maj
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Ändringsmeddelande

Publiceringen av statistikuppgifter försenades den 15 juli på grund av en teknisk störning. Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrin i maj 2022 med 27,9 procent jämfört med maj 2021.

Vertikalt stapeldiagram över årsförändringen av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrin (BCD) i maj 2022 och under de föregående 12 månaderna. I maj 2022 ökade omsättningen med 27,9 procent från maj 2021.

Huvudpunkter

  • Den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrin ökade i maj med 27,9 % från året innan.
  • Den säsongrensade omsättningen inom industrin ökade i maj med 2,0 % från föregående månad.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
30.06.2022

Månads- och årsförändring av omsättningen i näringsgrenar inom tillverkning, %

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren
  • Variabel
Uppdaterad:
29.07.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Heli Suonio
aktuarie
029 551 2481
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef