Ämnen
Företag

Omsättningen inom industrin ökade med 27,5 procent i april 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, april
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Ändringsmeddelande

Publiceringen av statistikuppgifter försenades den 15 juni på grund av en teknisk störning. Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrin (TOL BCD) med 27,5 procent i april 2022 jämfört med april 2021. Omsättningen inom industrin har ökat oavbrutet fr.o.m. januari 2021.

Vertikalt stapeldiagram över årsförändringen av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrin (BCD) i april 2022 och under de föregående 12 månaderna. I april 2022 ökade omsättningen med 27,5 procent från april 2021.

Huvudpunkter

 • Den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrin ökade i april med 27,5 % från året innan.
 • Den säsongrensade omsättningen inom industrin ökade i april med 4,3 % från föregående månad.
 • Omsättningen ökade i april inom alla granskade huvudnäringsgrenar inom industrin.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
15.06.2022

Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008)

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
15.06.2022

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom huvudnäringsgrenarna tillverkning

15.06.2022

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrins näringsgrenar

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variable
Uppdaterad:
15.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variable
Uppdaterad:
15.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Variable
 • Näringsgren
Uppdaterad:
15.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variable
Uppdaterad:
15.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variable
Uppdaterad:
15.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variable
Uppdaterad:
15.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variabel
Uppdaterad:
29.07.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Jussi Haavisto
överaktuarie
029 551 3341
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef