Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Löntagarnas reallöner sjönk med 4,6 procent under april-juni

Statistik:
Referensperiod:
30.6.2022
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
översikt

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg förtjänstnivåindexet, som beskriver ökningen av heltidsanställda löntagares nominella löner för ordinarie arbetstid, med 2,0 procent under april-juni 2022 jämfört med motsvarande period året innan. Reallönerna sjönk med 4,6 procent jämfört med andra kvartalet året innan, eftersom ökningen av konsumentpriserna var snabbare än ökningen av förtjänstnivån.

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Jukka Tapio
överaktuarie
029 551 3429
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef