Ämnen
Transport och turism

I vägtrafiken dog 15 personer i augusti 2023

meddelande | Statistik över vägtrafikolyckor 2023, augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 318 i augusti 2023. I dessa dog 15 och skadades 385 personer. Antalet döda var 1 färre än i augusti 2022 och antalet skadade 63 färre. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Viktiga punkter

 • Av dem som dog färdades 8 med personbil, 2 med paketbil och, 3 med motorcykel.
 • 2 fotgängare dog. Inga cyklister dog i augusti.
 • Av de döda var 14 män och 1 kvinna.

Vägtrafikolyckor i januari-augusti

Under januari-augusti 2023 var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 873. I olyckorna dog 110 och skadades 2 322 personer. Antalet döda var 9 färre och antalet skadade 248 färre än under motsvarande period år 2022. Av dem som dog färdades 57 med personbil, 12 med paketbil, 1 med moped och 13 med motorcykel. I vägtrafiken dog 13 fotgängare och 5 cyklister. Ytterligare dog 9 andra personer som använde väg.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Trafikant
  • Typ av olycka
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Typ av olycka
  • Trafikant
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Trafikant
  • Ålder
  • Kön
  • Region
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Trafikant
  • Ålder
  • Region
  • Kön
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Hastighetsbegränsning
  • Typ av olycka
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Typ av olycka
  • Hastighetsbegränsning
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Region
  • Vägtyp
  • Olycksplats
  • Trafikant
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Region
  • Vägtyp
  • Inblandad
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Vägtyp
  • Region
  • Inblandad
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Vägtyp
  • Veckodag
  • Ljusförhållanden
  • Väglag
  • Hastighetsbegränsning
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Trafikant
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Region
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:

  Kommande publikationer

  Bakgrundsuppgifter

  Dokumentation
  Instruktion för hänvisning

  Statistikexperter

  Förfrågningar i första hand
  Sinikka Virtanen
  aktuarie
  029 551 3352
  Övriga experter
  Ansvarig avdelningschef