Ämnen
Företag

Totalt 224 konkurser anhängiggjordes i juli 2023

meddelande | Konkurser och företagssaneringar 2023, juli

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 224 konkurser i juli 2023, dvs. 76 konkurser fler än under motsvarande period året innan. Antalet årsverken i de företag som söktes i konkurs var totalt 858, vilket är 338 årsverken fler än i juli 2022.

Viktiga punkter

 • Under de senaste 12 månaderna var antalet konkurser 22 % större än under den föregående 12 månaders perioden.
 • I juli 2023 anhängiggjordes flest konkurser inom näringsgrenarna byggverksamhet och övriga tjänster. Inom näringsgrenen övriga tjänster anhängiggjordes 68 konkurser och inom byggverksamhet 61 konkurser.
 • Under 2000-talet har det inte funnits en enda julimånad, då antalet konkurser skulle ha varit större än i juli 2023.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Näringsgren
  • Juridisk form
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Näringsgren_luok
  • Kommun
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:

  Kommande publikationer

  Bakgrundsuppgifter

  Dokumentation
  Instruktion för hänvisning

  Statistikexperter

  Förfrågningar i första hand
  Tommi Veistämö
  överaktuarie
  029 551 3546
  Övriga experter
  Ansvarig avdelningschef